Fra mandagens kontraktsignering er Øyvind Langemyr (daglig leder i Bertelsen & Garpestad) og Ove Nesje (prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging). Foto: Statens vegvesen

Bertelsen & Garpestad skal bygge ny E39 Leirvika-Renndalen

Statens vegvesen signerte mandag kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS, som har fått i oppdrag å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen i Trøndelag. Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra.

Kontrakten er på kr 193.407.972,12 uten merverdiavgift, og omfatter bygging av cirka 4,8 kilometer ny europavei, melder Statens vegvesen.

- Dette er en merkedag for prosjektet. Nå nærmer vi oss oppstart i den første parsellen av nye E39 Betna-Stormyra, som vil erstatte til sammen tre E39-strekninger med dårlig standard i Heim kommune i Trøndelag. Den nye vegen vil holde god europaveg-standard med en vegbredde på ni meter, få avkjørsler og ingen krappe svinger. Ikke minst får den gul midtstripe, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nye E39 Betna-Stormyra, som til sammen vil gi 26 kilometer ny vei, vil stå ferdig i 2024. For trafikantene betyr den nye veien en enklere reisehverdag, med sju minutter kortere reisetid på strekningen, langt bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet.

Prosjektet starter med byggingen av nye E39 Leirvika-Renndalen, som vil krysse over fv. 6182 med en 55 meter lang bru. Det skal også bygges en 54 meter lang bru over Stokkelva og en landbruksundergang på cirka 22 meter rett sør for Øygardsbekken. Byggetiden er beregnet til rundt to år.

Neste milepæl for delparsellen er samhandling mellom Vegvesenet og Bertelsen & Garpestad i midten av oktober.