Fra dagens E39 Leirvika-Renndalen. Ill. Statens vegvesen

Bertelsen & Garpestad lavest på E39 Leirvika-Renndalen i Trøndelag

Statens vegvesen har innstilt Bertelsen & Garpestad AS som vinner av anbudskonkurransen for byggingen av ny E39 mellom Leirvika og Renndalen.

- Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget. I tillegg til pris ble også tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget og ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på prosjektet vektlagt. Bertelsen & Garpestad AS hadde best forhold mellom pris og kvalitet, og er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en tilbudssum på cirka 198,5 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Klagefristen for tilbyderne er 25. september. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad etter at denne fristen har gått ut.

E39 Leirvika-Renndalen er den første delparsellen, av til sammen tre, som skal bygges i prosjektet E39 Betna-Stormyra. Samlet vil de tre utbyggingene gi 26 kilometer ny vei med gul midtlinje. Den nye veien skal redusere avstanden mellom Betna og Stormyra i Heim kommune i Trøndelag med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

Mellom Leirvika og Renndalen skal det bygges 4,8 kilometer ny vei, der cirka 40 prosent ligger utenfor dagens vei. I kontrakten inngår det to bruer på henholdsvis 55 og 54 meter, samt en driftsundergang for skogbruket på 22 meter. Byggetiden er beregnet til cirka to år.

Ill. Statens vegvesen