Berit Solli. Foto Trine Hisdal

Berit Solli til seniorpolitikk

Berit Solli (46) startet 1. januar 2019 som ny kommunikasjonsrådgiver ved Senter for seniorpolitikk. 

Solli kommer fra byggenæringen og arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene. Hun har tidligere jobbet i blant annet Oslo Business region, Posten og Aftenposten. Hun har hovedfag historie og en master fra BI.

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider for at folk kan og vil stå lengst mulig i jobb. Senteret samarbeider med 30 organisasjoner og andre viktige aktører i arbeidslivet, inkludert NHO og LO. Senteret synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet, og har i år 50-årsjubileum.

- At folk står lengst mulig i jobb er viktig for arbeidsgiverne, de ansatte og for staten. Det gjelder også for byggenæringen. Jeg gleder meg til å begynne hos en arbeidsgiver som har et stort samfunnsoppdrag, sier Solli.