Bergsodden sykehjem

Bergsodden sykehjem er Harstad kommunes største satsing på helsesektoren noensinne. 72 sykehjemsplasser ligger vakkert til på en odde ved sjøkanten noen få kilometer utenfor Harstad sentrum.

Fakta

Sted: Harstad

Prosjekttype: Sykehjem

Kontraktssum: 190 millioner kroner

Bruttoareal: 7.500 kvm

Byggherre: Harstad kommune

Totalentreprenør: NCC Construction

Arkitekt: A3 Arkitektkontor

Landskapsarkitekt: Sweco

Rådgivere: RIB/RIBr/RIG/Veg og VA: Sweco l RIE: Bravida l RIV: Hinnstein l RISPR: Sprinklerspesialisten

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbbeide: Nydals Maskinstasjon l Rørlegger: Vann og Varme l Ventilasjon: St-Klimateknikk l Kjøl/kuldeteknisk el/automatikk: Bravida l Taktekking: Team Eriksen l Gulvstøp: Aker Byggteknikk l Stålmontasje/prosjekt. trapper: Give Stålspær l Personløfter: Handicare l Yttervegger: KMT Prefab l Baderomsinnredning: Bano l Lås og beslag: Låsservice l Branntetting: Firesafe l Solavskjerming: Glass i NOR Harstadglass l Innv. tømrerarb.: Nilssen Bygginnredning l Malerarb.: Malersentralen l Flis: Proffkeramikeren l Glassfasaderog aludører: Nord-Norsk Aluminium l Skilting: Chili Harstad l Rekkverk: Skanda l Porter: Windsor Door l Kjøkken og hvitevarer: Byggmakker Per Strand l Sportsgulvbelegg: Tarkett

Bygget består av ni fløyer med en midtfløy, der deler av midtfløy er i to etasjer. Seks fløyer i første etasje og tre i andre etasje. Hver fløy har åtte identiske beboerrom med felles spisestue, oppholdsstue og avdelings-kjøkken, arbeidsrom for personale og et medisinrom, som også er identiske.

Planla i ni måneder
– Vi startet ikke opp som normalt etter kontrakts-signering, men hadde en planleggingstid fra høsten 2012 til primo mai 2013, der vi planla i detalj, sørget for bestillinger og utarbeidet framdriftsplaner. To ferier på rad ble droppet, forteller prosjektleder Stig Vonka i NCC Construction.

Fra senhøsten og fram til byggestart pågikk utfyllings-arbeider for tomten. Vannkanten lå omtrent midt i bygget.

– Hele fyllingsfronten ble skikkelig plastret og arbeidet pågikk gjennom hele vinteren, påpeker han.

Selve bygningskontruksjonen er oppført med vanlig fundamentering med betong på såle, ringmur på fjell/ sprengsteinsfylling. Bærekonstruksjoner i stål og prefabrikkerte dekkelementer (hulldekker).

I denne perioden ble alle gulvutførelser endret fra betong til gips (A-plan) med unntak av gulv i tekniske rom etc.

– Påstøp på dekkeelementer ble endret likeså. Endret utførelse ga oss en «gevinst» sett i forhold til utførelse av lydfuger, sier anleggsleder Per Roger Arentsen i NCC.

Sportsgulv på sykerom
Bergsodden sykehjem er det første sykehjemmet i Norge som har sportsgulv på beboerrommene, et mykt belegg på 8,3 millimeter

tykkelse. Valget av gulvbelegg er gjort for å begrense fallskader. Kommunen var engasjert i diskusjoner rundt støtabsorberende gulvbelegg og sterke krefter ønsket et prøveprosjekt for å finne ut om støtabsorberende gulvbelegg, kunne forebygge fallskader og lårhalsbrudd spesielt.

– Det var først meningen å bruke et belegg på 17 millimeter levert fra New Zealand, noe som ville gitt flere utfordringer i forhold til blant annet levering og service. Det var da alternativet med sportsbelegg kom på banen, sier Vonka.

De er litt spente på hvordan senger og rullestoler vil bli håndtert av pleierne, hvis hjulene synker ned i belegget.

Forskningsprosjekt
Sportsbelegget, som leveres fra Tarkett, er med i et forskningsprosjekt i Safe Community som er knyttet til Bergsodden sykehjem. Her skal man registrere fallskader og kartlegge om belegget har en skadeforebyggende effekt. Foruten sengerommene er gulvbelegget i dagsenteret og i et treningsrom.

– Vi har testet sykesenger, rullestoler og rullatorer på belegget, og det går greit. Mens mindre hjul står bom fast, opplyser prosjektleder Raymond Knudsen i Harstad kommune

– Trygge lokalsamfunn, eller Safe Community, er et WHO-konsept, og en systematisk måte å jobbe med forebygging av skader og ulykker på. Harstad kommune ble sertifisert 1994 og re-sertifisert 2003. Etter nesten 20 år med Safe Community-status ble Harstad sertifisert for tredje gang i 2014, forteller Knudsen.

Elektronisk puslespill
Utvendig er ytterkledningen på bygget av plater i aluminiumkompositt i tre farger. Hvit, sølv og bronse.

– Det var en stor utfordring. Av totalt 7.000 plater var det 500 forskjellige størrelser på platene. I tillegg var det tre forskjellige farger. Det gikk med 40.000 skruer. Alle platene skulle skrus sammen på forskjellige måter, sier Vonka.

Han og Arentsen utførte et enormt «puslespill» og brukte betydelige ressurser på utarbeidelse av montasjeplaner, samt innfestingsdetaljer og beslagsløsninger.

– Det første vi gjorde var å sortere platene og sette dem i et system. På et lager, 5 km fra byggeplassen, satt vi platene ut med alle nummerne og laget plukkliste for de enkelte fasadene. Plukket ut platene i la dem i containere og kjørte dem ned til bygge-plassen for montasje. Det var den store jobben som krevde mye energi av oss funksjonærer, sier Arentsen, og legger til at de bommet på kun to av 7.000 plater. De var stablet feil en eller annen plass. Her fikk vi igjen for den grundige detaljplan-leggingen, understreker han.

Testet tak
Takene er flate med fall til sluker.

– Uansett tettemetode blir det lekkasjer i flate tak. Vi sperret av deler av takene og pumpet inn vann for tetthetsprøving i to etapper. Vi fant en lekkasje grunnet et sluk som ikke var tett. Etter at fasadearbeidene var ferdige, ble det på ny fullt opp med vann for å forsikre oss om at takene var tette, påpeker Arentsen.

– De valgene vi har gjort har vært meget bra, samstemmer de to og er en forsikring mot overraskelser i ettertid.

Sjøvarme
Sykehjemmets oppvarming er vannbåren gulvvarme, med sjøvannsbasert varmepumpe som hovedvarmekilde – backup med elektrokjele. Sjøvannsledningen ligger på 70 meters dybde 400 meter fra land. – Det var i tilbudsgrunnlaget beskrevet 70 meter dybde for å unngå begroing og tetting av silen. Men det er lagt til rette for at ledningen kan heves i tilfelle groing, forklarer Arentsen, og tilføyer at bygget ligger på kote 4, som er godkjent høyde for springflo og orkaner.

Veldrevet byggeplass
– En utrolig veldrevet byggeplass, skryter byggeleder Kenneth Haagbo i Asplan Viak.

– Det har vært så rent og fint og godt organisert at det har vært en fryd å jobbe her. Selv håndverkere som ikke har vært så godt vant, har sett verdien av dette. Det skal NCC som totalentreprenør ha honnør for. Der har de vært helt suverene, sier han, og Knudsen er enig.

– Ingen matcher NCC på en ryddig og ren byggeplass, sier han.

Arbeidere fra 14 forskjellige nasjoner, de fleste østeuropeiske, har bygget sykehjemmet.

– Det var en utfordring med hensyn på kvalitetssikring og HMS. Vi har kjørt knallhardt på ryddig byggeplass HMS og Rent Bygg med møter for å presisere og sette standard. Egne folk i NCC gikk rundt på byggeplassen og fulgte opp at det var rent og ryddig, supplerer Vonka avslutningsvis.