Ill. Multiconsult

Bergens største naturlekeplass åpnet

Mandag 23. mars åpnet Løvstien, en nyskapende turvei med aktivitetsområder for barn.

Løvstien turvei langs Løvstakken i Bergen er et etterlengtet prosjekt. Turveien har syv stoppesteder underveis, tilrettelagt for opplevelser og lek for barn. Multiconsult har vært prosjekterende rådgivere gjennom hele prosessen, fra mulighetsstudien til byggeplaner.
- Det har vært et spennende og givende prosjekt. Det er unikt å få jobbe med natur og tilrettelagt lek under ett. Det er kjekt å få være med helt fra mulighetsstudiet til det nå bygges, alt på under tre år, sier Inger Hageberg, ansvarlig landskapsarkitekt hos Multiconsult. Multiconsult har bidratt til å muliggjøre byutviklingsprosjektet.

Landskapsarkitektur med naturen som brikker
På bakgrunn av stort engasjement hos fagetaten Grønn etat ble det bevilget Barnas byrom-midler til Bergen kommune i 2012. Et forprosjekt utarbeidet av Multiconsult ble satt i gang, slik at turveien fra barns ståsted ville oppleves som spennende.
- Installasjoner og objekter brukes både i harmoni med, og for å kontrastere naturen på stedet. Naturen og barns lek har satt kriterier for utformingen. Løsningene må også ta hensyn til hard bruk og være holdbare hva gjelder materialer og formspråk, sier Hageberg.

Unike lekerom med gjenkjennelig formspråk
Som bindeledd mellom bebyggelsen og fjellet har de ulike stedene blitt utformet med et gjenkjennelig formspråk. Det er benyttet elementer som styrker barns orienteringsevne og hvert rom får en unik identitet.
- Utformingen underbygger rommenes ulike egenverdi og innehar elementer som gjør det fristende å oppsøke dem gang på gang. Utformingen skal gi en god opplevelse av å være på leketur ved Løvstakken. Oppdragsgiver med arkitekt Hege Hellebø i spissen har vært engasjerte hele veien og satt høye krav til utforming og detaljer om stedstilpasning. Vi er stolte av å kunne jobbe under Barnas Byroms visjoner, som også har utfordret oss som rådgivere, sier Hageberg.

Utsikt fra trekronene
Tretoppen er den største attraksjonen langs stien og det mest kompliserte delprosjektet for Multiconsult. Her er det bygget en konstruksjon hvor man kan komme seg opp fra bakken og under de store trekronene.
- Stedet byr på utsikt ned til Byfjorden og et svevende betonggulv med stålriståpninger, der man ser ned til bakken. Det er også en hengebro en kan springe over. Utenom de konstruktive utfordringene med en slik installasjon, har vi har hatt gleden av å jobbe med blant annet form, plassering i terreng, design- utforming av rekkverk og bevaring av røtter og bunnvegetasjon. Slik har vårt engasjement i prosjektet blitt komplett og vi føler sterkt eierskap til Tretoppen, avslutter Lars Jårvik, byggingeniør (RIB) i Multiconsult.