Foto: Bergene Holm

Bergene Holm først ute med godkjenning i ny standard for fingerskjøting

Bergene Holm AS, avdeling Haslestad, er første bedrift i Norge som har blitt godkjent etter EUs nye standard for kontroll og CE-merking av fingerskjøtt konstruksjonsvirke.

Det skriver Bergene Holm i en pressemelding mandag.

Prosessen mot godkjenning har, ifølge pressemeldingen, foregått på avdelingen gjennom snart ett år. Nå kan Bergene Holms avdeling på Haslestad levere fingerskjøtt konstruksjonsvirke til trelastkunder som krever Norges strengeste produksjonskontroll i samsvar med EUs seneste standard, skriver Bergene Holm.

Norsk Treteknisk Institutt er godkjennende og utpekende kontrollorgan. CE-godkjenningen gjelder på styrkeklasse C24 og C30 i gran og furu, og styrkeklasse C24 på trykkimpregnert furu.
I Europa har standarden vært i bruk en liten stund allerede. Europaparlamentet har gjennom Byggevareforordningen vedtatt at all produksjon av fingerskjøtt konstruksjonsvirke skal skje i henhold til standarden EN 15497:2014. Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området. Obligatorisk CE-merking gjelder for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandarder.
Den nye standarden har svært strenge krav til dokumentasjon av produkt og prosess:

  • Fuktigheten på trelasten skal ligge innen definerte grenseverdier, likeså fuktighetsdifferansen mellom hver bit.
  • Fuktigheten i hver enkelt bit skal måles sammen med temperatur på trelast, i skjøtesonen, i lager og i produksjonslokale.
  • Det skal være kontinuerlig overvåking av limpåføring, sammen med dokumentasjon på pressetrykk.
  • Alle skjøter skal være sporbare tilbake til hvilken dag de er produsert, hvem som jobbet på anlegget og hvilket råstoff som - er brukt.
  • Det tas knekkeprøver på alle skift og 2 prøver per treslag pr styrke, samt at de siste 100 knekkeprøvene hver uke skal evalueres.
  • Alle biter skal merkes spesielt for å vise CE merket og informasjon om lim
  • Alt arbeid, internkontroller og prosesser skal dokumenteres.