Bergen Personal og Propuro fusjonerer

Bergen Personal AS og Propuro AS, begge basert i Bergen, har besluttet å slå sammen sine virksomheter til ett selskap med virkning fra medio august 2018. Det fusjonerte selskapet vil hete Bergen Personal AS.

- Sammen effektiviserer vi driften ved å samlokalisere administrative ressurser, og vi håper dette skal gi gode synergier for både ansatte og kunder. Det nye selskapet vil bli blant landets største innen bemanning for bygg og anlegg, heter det i en felles melding fra de to selskapen.

Målet med fusjonen er å etablere en større og mer konkurransedyktig virksomhet innenfor bemanning.

- Det nye selskapet vil ha rundt 500  medarbeidere som fortsatt vil være tilknyttet tariffavtale, og ha trygge og seriøse arbeidsforhold, skriver selskapene i meldingen.