Ber om pumper for biodrivstoff

I et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete krever Schenker AS at myndighetene pålegger oljeselskapene å sette opp pumper for biodrivstoff.

Schenker vil i løpet av 2-3 år ta i bruk 1000 lastebiler/vogntog med biodrivstoff dersom drivstoff blir tilgjengelig.

I løpet av de nærmeste ukene vil selskapet i samarbeid med en av sine transportører ta i bruk 40 lastebiler/vogntog med biodrivstoff i Oslo og Kristiansand. Etter hvert vil dette komme mange steder i landet.

Biodrivstoff kan bidra til betydelige reduksjoner i CO2-utslipp i transportsektorene.