Ber Økokrim se på Entra-salg

Riksrevisjonen har bedt Økokrim undersøke omstendighetene rundt eiendomssalg som det statlige eiendomsselskapet Entra har foretatt.

Ifølge NRK handler det om salgene av Cort Adelersgate 33 og Fritznersgate 12 i Oslo. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen vil overfor NTB ikke si noe om hvilke salg det dreier seg om og sier de konkrete adressene får stå for NRKs egen regning. Vi har sendt et brev til Økokrim med informasjon som vi mener ligger innenfor Økokrims kompetanseområde. Dette er vi pålagt etter revisjonsloven, sier Johnsen til NTB. Hun understreker at Riksrevisjonen ikke har kommet med noen anmeldelse av Entra Eiendom. Økokrim ville onsdag verken bekrefte eller avkrefte at de vil se nærmere på disse salgene. Kontrollkomiteens leder, Lodve Solholm (Frp), sier til NTB at komiteen ble muntlig orientert av riksrevisor Jørgen Kosmo etter onsdagens høring. Solholm sier at Kosmo understreket at disse sakene ikke hadde noen sammenheng med de spørsmålene høringen handlet om. Komiteen vil torsdag få en kopi av brevet Riksrevisjonen har sendt til Økokrim. Stiller spørsmål Riksrevisor Jørgen Kosmo har tidligere skrevet til Stortinget at det kan stilles spørsmål ved om kjøperen av Cort Adelersgate 33 har oppnådd en urimelig fordel på bekostning av Entra Eiendom AS. Eiendommen skal ifølge NRK være solgt uten budrunde, og Kosmo skriver at forholdet illustrerer hvilken risiko selskapets eier og styre tar ved å akseptere at skjønnet til innleide meklere og selskapets egne ansatte er det eneste relevante grunnlaget for å vurdere om betingelsene for eiendomssalg er markedsmessig. Cort Adelersgate ble solgt for 57,5 millioner kroner og kort tid etter solgt videre av kjøperen for 62 millioner kroner. Ifølge NRK har lederen av selskapet som kjøpte eiendommen en bror som er ansatt i Entra og flere av styremedlemmene skal være bekjente av Entra-direktør Erik Løfsnes. Kjøpt tilbake Fritzners gate 12 ble solgt til det samme selskapet som Cort Adelersgate for 17,5 millioner kroner, men så kjøpt tilbake. Entra overførte imidlertid 2,5 millioner kroner til selskapet for å dekke utgifter som det hadde hatt. Entra Eiendom har ikke gitt noen god forklaring på hvorfor selskapet først solgte og deretter kjøpte tilbake Fritznersgate 12, og det er usikkert om tilbakekjøpet var lønnsomt, skriver Riksrevisjonen. Styreleder Grace Reksten Skaugen i Entra Eiendom ville ikke kommentere opplysningene om at salget av de to eiendommene var oversendt til Økokrim da hun forlot høringen. Hun begrunnet dette med at dette var nye opplysninger for henne.