Bemanningsbransjen stuper

Aktiviteten i bemanningsbransjen sank med nesten 30 prosent i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. I forhold til samme periode i fjor er nedgangen 17 prosent, viser nye tall fra NHO Service.

- Nedgangen i aktiviteten var ventet, siden bemanningsbransjen er så nært knyttet til utviklingen i næringslivet for øvrig. Men dette er den sterkeste nedgangen bransjen har opplevd fra ett kvartal til et annet siden 1996, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Verre i Sverige

Selv om aktivitetsnivået har gått kraftig ned, er det likevel på samme nivå som i 2006.

- Både i fjor og i 2007 var det et ekstremt høyt aktivitet alle bransjer. Derfor oppleves nedturen nå som ekstra kraftig, sier han.

Bemanningsbransjen i Norge klarer seg bedre enn i andre europeiske land. I Sverige er nedgangen fra første kvartal i fjor 20 prosent, i Frankrike 30 prosent og i Spania hele 42 prosent.

- Arbeidsløsheten er også større i disse landene. Mens Norge har en arbeidsløshet på under tre prosent, sliter både Sverige og Frankrike med ledighetstall på rundt åtte prosent, i Spania har den passert 17 prosent.

Verst i bygg og anlegg

Størst nedgang i etterspørselen er det fra bygg- og anleggsbransjen. Antall utleide timer er nær halvert fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år.

- I fjor høst var aktiviteten høy til tross for finanskrisen. Mange entreprenørselskaper trengte ekstra bemanning for å fullføre påbegynte prosjekter, men etter nyttår har det nærmest vært bråstopp, sier Hagelien.

Han tror likevel på en bedring over sommeren.

- Byggeprosjekter som settes i gang ved hjelpe av offentlige krisepenger, kommer i gang fra høsten av, og da forventer vi økt fart igjen.

Lærere søkes

I andre bransjer øker behovet for bemanning, viser tallene fra NHO Service. Det gjelder særlig i offentlig sektor, som ikke er like konjunkturutsatt som det private næringslivet.

- I helsevesenet er det fortsatt mangel på fagfolk, og barnehagepedagoger og lærere er mangelvare over hele landet. Dette er yrkesgrupper som er viktige for at samfunnet skal gå rundt og som bemanningsselskapene tar jobben med å skaffe.

Etterspørselen etter arbeidskraft til hoteller, restauranter og kantiner har økt med 10 prosent det siste året.

NHO Service tror aktiviteten i bemanningsbransjen nå vil stabilisere seg.

- Det vil fortsatt være behov for midlertidig arbeidskraft i svært mange bransjer, og det er også stort behov for hjelp fra bemanningsbransjen til å skaffe fagfolk som det er mangel på i Norge i dag, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.