Bellona fornøyd med nye krav

Regjeringens nye forskrift til byggeloven skjerper kravene til energibruk i nye bygninger. Oppvarmingsbehovet skal reduseres med 25 prosent, og det stilles krav til bruk av fornybar oppvarming. Bellona applauderer kravene.

Dette er bra! Energieffektivisering er en av de tre bærebjelkene for å stoppe den globale oppvarmingen, sier Bellonas nestleder Marius Holm. Bellona har jobbet med høringsuttalelser til den nye forskriften i mange år, og føler nå at vi har fått gjennomslag for veldig mye. Som et stort gasskraftverk - Vi har hatt et høyt miljømessig ambisjonsnivå under utarbeidelsen av den nye forskriften, sa Gunnar Grini fra Byggteknisk etat under et informasjonsmøte forut for regjeringens pressekonferanse i dag. Kommunal og regionalminister Åslaug Haga presenterer de nye kravene nå i ettermiddag, men Byggteknisk etat mente endringene var såpass viktige at de kalte inn byggenæringen og andre samarbeidspartnere til et informasjonsmøte først. Energisparingen vil utgjøre fra 4 til 4,5 TW timer i året, altså tilsvarende et stort gasskraftverk, sier Grini. Kraftig redusert energiforbruk Den nye forskriften om energibruk i bygninger vil gi et lavere forbruk av både strøm, olje og gass. De viktigste kravene som stilles er: Det totale energiforbruket vil bli kraftig redusert, gjennom strengere krav til isolasjon, vinduer og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning Nesten alle bygninger vil få krav om å bruke fornybar oppvarming som bioenergi eller varmepumpe. Alle andre bygninger må ha vedovn/pelletskamin Også varmtvann må varmes opp med bruk av fornybar oppvarming Bellona fornøyd Vi er fornøyd med forskriften slik den foreligger, selv om den har blitt noe utvannet i forhold til høringsutkastet. Nå gjelder det at det videre arbeidet for energisparing ikke stopper opp, sier Holm og fortsetter: Vi er på riktig vei. Nå må man gå videre med krav til den eksisterende energimassen, og se på krav til strømstyring. Det er neste skritt. Den nye forskriften trer i kraft fra og med 1. Februar 2007.