Bell i fokus

Bell har fått mye plass på standen til Nanset Standard.

Både modellene B30D og B40D er å finne på Vei og Anlegg standen til den norske Bell-leverandøren. Salgssjef i Nanset Standard Henrik Anholt forteller til Byggeindustrien at de under messen ønsker å fremheve at Nanset Standard tilbyr mer enn beltegravere fra Hitachi. På beltegravere har Nanset Standard de siste årene hatt en markedsandel på over 20 prosent. Det er opp på dette nivået de også vil ha dumperne fra Bell.

- Markedsandelen har steget sakte men sikkert etter at vi startet med Bell i 2003. Nå har vi en markedsandel på 10 prosent, men vi har en målsetting om over 20 prosent, sier Anholt.

Det er ikke uten grunn at Nanset Standard nå ønsker å fremheve Bell-dumperne. Den sørafrikanske dumperprodusenten har blant annet nylig kommet på banen med sitt nye fjæringssystem som de kaller Comfort Ride. Kjetil Tveiten, teknisk sjef i Nanset Standard kan opplyse om at fjæringssystemet reduserer vibrasjonspåkjenningen i førerhytta med hele 66 prosent.

- Comfort Ride er Bells alternativ til Volvos Full Suspension system, sier Tveiten og legger til at Bell har utviklet et meget bra og betydelig billigere fjæringssystem enn konkurrenten.

Kjetil Tveiten understreker at Bell nå også har en av de mest høyteknologiske dumperne på markedet. Bell har implementert mye ny teknologi som enkelt styres fra et touchpanel i førerhytta.

På Nanset-standen finner vi også flere modeller av Hitachis hjullastere og de har med seg spesialmaskinen ZX250W-3 med hevbar hytte. Spesialmaskiner er et nytt satsningsområde for Hitachi i Europa.