Bekymret for færre ingeniørkvinner

Søkertallene for høyere utdanning er klare. Ingeniørfag har en økning i antall søkere, men jenteandelen går ned.

- Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene, sier NITOs president Trond Markussen i en pressemelding.
IKT-fag er de fagområdet som øker mest i popularitet, målt i antallet som har det som førstevalg. Ingeniørfag generelt har også en økning i antall søkere. NITO-president Trond Markussen er fornøyd med utviklingen. Det er stort behov for fagfolk innenfor ulike IKT-virksomheter. Når det gjelder andre ingeniørfag, er det en liten økning i antall søkere på ingeniørstudiet og en litt større økning på sivilingeniør. I fjor gikk søkertallet for ingeniør ned med rundt 7 prosent, mens sivilingeniør lå stabilt sammenliknet med året før.
- Jeg er glad for denne økningen. Arbeidslivet melder om behov for ingeniører i mange ulike sektorer i årene som kommer. Tallene indikerer at unge igjen har tro på at ingeniør er en jobb for framtida, sier Markussen.

NITO jobber aktivt for å øke interessen for teknologi- og ingeniørfag blant jenter. Tallene viser at jenteandelen ikke går opp verken på ingeniør- eller sivilingeniørfagene. Andelen kvinnelige søkere på ingeniør er i år 17,6 prosent, og på sivilingeniør 30,7. På ingeniørfag er det en nedgang i andelen jenter som søker, sammenliknet med få år tilbake, da tallet var rundt 20 prosent.

- Dette er en utvikling jeg ikke liker. Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene. Vi må fortsette å jobbe med å vise fram alle de spennende mulighetene som åpner seg når man har en teknolog- eller ingeniørutdanning, sier Markussen.

IKT-fag er i så måte et hederlig unntak. Nesten 25 prosent av søkerne er jenter, og andelen har økt siden i fjor.