Bekymrede byggmestere

Norges Byggmesterforbund er bekymret for at arbeidsinnvandringen kan skade rekruttering.

På Landsmøte i Bergen 27. mai vedtok forbundet å støtte et kommende vedtak om allmenngjøring av tariffens minstelønnssatser i byggfagene. Byggmesterforbundet mener at dette vil sikre minstelønn og like arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, og det vil medvirke til å opprettholde en rettferdig konkurranse i næringen, heter det i en pressemelding. Som norske arbeidstakere Byggmesterforbundet viser til at det er kommet 20.000 arbeidstakere fra Øst-Europa til Norge etter EU-utvidelsen 1. mai i fjor. - I den grad disse er knyttet til byggenæringen som arbeidstakere og i egne virksomheter, må de delta i næringen som norske arbeidstakere, skriver byggmesterne. Ja til økt kontroll Byggmesterforbundet synes det er riktig at Arbeidstilsynet får en ekstra bevilgning på 9 millioner kroner i revidert statsbudsjett. - Når Arbeidstilsynet øker sin kontrollvirksomhet på byggeplassene, forhindres useriøse aktørers saldering med helse, miljø og sikkerhet, heter det i uttalelsen.