Baksiden av NTNU prydes av flere containere som holder avfall på plass. Containerne er utstyrt med rampe og lås.

- Behovet for containere vil øke fremover

- Vi ser klare tegn i markedet på at antallet for containere kommer til å øke i årene som kommer. Bruksområdene utvides, samtidig som mer gods fraktes i containere, sier Arne Vold hos Container Terje Vold AS i Trondheim.

I skipsfarten i Norge ble det transportert 1,7 millioner tonn gods i containere i 3. kvartal 2014, dette utgjør 10,5 prosent mer enn samme kvartal i 2013. Gjennomsnittlig godsmengde per container var 12,5 tonn i 3. kvartal 2014, mens den i tilsvarende kvartal i 2013 var 11,9 tonn. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Fra 2012 til 2013 økte godsmengden på jernbane med 3,8 prosent.

Daglig leder Arne Vold er meget fornøyd med utviklingen.

- Containere får stadig flere bruksområder, og etterspørselen er økende. Trendene er i stadig utvikling, og vi ser at flere er på jakt etter skreddersydde løsninger, forteller han.

CTV har siden 1980 drevet med salg og utleie av transport og lagercontainere og har i dag depot på Tiller. Entreprenører, bygghandelen og en stor andel av handelsnæringen er blant selskapets kundemasse.

- Fleksibilitet er viktig. Flere er på jakt etter containere med reolsystem til blant annet dekkhotell. Byggeplasser har høyt fokus på sikkerhet og ønsker spesiallagde HMS-containere med komplett førstehjelpsutstyr. Vi leverer også isolerte containere med innlagt strøm, legger han til.