Toril Hofshagen i Norsk Vann.

- Behov for et krafttak i vannbransjen

Norsk Vann er glad for økt oppmerksomhet om investeringsbehovet i vann- og avløpsanleggene i Norge slik det ble vist i den nye RIF-rapporten om nasjonens tilstand.

I rapporten «State of the Nation», er det beregnet et forfall i infrastruktur og offentlige bygg i Norge tilsvarende 2600 milliarder kroner. Avløpsanleggene får nest dårligste karakter (2), mens vannforsyningsanleggene får middels karakter (3).

- Vannbransjen jobber allerede intenst med disse utfordringene, forteller direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

- En rekke kommuner og interkommunale selskap har tunge investeringer på gang, men det er viktig å få hele landet med på et krafttak. RIFs rapport bidrar med økt oppmerksomhet om et viktig tema.

Tall Norsk Vann har utarbeidet viser at det er behov for å investere 200 milliarder kroner for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag. I tillegg er det behov for ytterligere 290 milliarder kr frem til 2030.

- I Norge tar vi gjerne rent vann i springen og rent vann i naturen som en selvfølge, men slik er det ikke. Det er i sum behov for å investere 490 milliarder kroner i vann- og avløpsanleggene frem til 2030, for å møte befolkningsveksten, klimaendringene, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav og behovet for økt fornyelsestakt på det omfattende ledningsnettet for vann og avløp, sier Hofshagen.

På ett område er ikke Norsk Vann enig med RIFs konklusjoner. Det gjelder kvaliteten på drikkevannet fra de offentlige vannverkene i Norge.

- Statistikk fra SSB viser at tilnærmet 100 prosent av alle vannverkene leverte vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, noe som er et oppsiktsvekkende godt resultat både nasjonalt og internasjonalt. Selv om det er behov for å investere mer i vannforsyningsanleggene i årene som kommer, har drikkevannet i Norge allerede høy kvalitet, understreker Hofshagen.

Les også:

State of the Nation: Forfall i Norge for 2.600 milliarder