Behold trærne rundt Kolbotnvannet

Johannes Kolberg mener det er viktig å beholde så mye som mulig av vegetasjonen rundt Kolbotn-vannet. Trær og busker suger opp noe av alle uhumskheter som ikke er bra for vannet, mener hani i følge Østlandets Blad.

For ti år siden skrev Johannes Kolberg hovedoppgave om Kolbotnvannet. Han mener kvaliteten på vannet var bedre da enn nå. Hans opp- fordring til beboere ved vannet er å la trærne stå. For de fanger opp mye av plantevernmidler og andre uheldige stoffer. Johannes Kolberg bor selv ved Kolbotnvannet nå, men kommer fra Sofiemyr. Da han gikk på Landbrukshøyskolen i Ås for ti år siden valgte han å skrive hovedoppgave om Kolbotnvannet. Jeg brukte vannet mye selv. Dro ned hit og badet og fisket om sommeren, og gikk på skøyter om vinteren. Den gang var heller ikke vannet bra, og jeg ønsket å finne ut mer om årsaker og hva som kunne forbedre det. Jeg fant fort ut at det var stor forskjell på kvaliteten i Veslebukta og resten av vannet. Det var mulig å hente opp bunnprøver fra hele vannet bortsett fra i Veslebukta hvor det stort sett bare var en sumpgrøt i bunnvannet.