Forhandlingsleder i Sverigeförhandlingen, H. G. Wessberg under Byggedagene 2015 (foto: Sindre Sverdrup Strand).

Befolkningsboom i Sverige: − Vi har investert for lite og feil

Sverige skal bygge 100.000 nye boliger og høyhastighetsbane fra Stockholm til Gøteborg. Sentralt i denne utviklingen er Sverigeförhandlingen, som skal bidra til fart på høyst nødvendige utbygginger.

I 2013 uttalte Sveriges statsminister at Stockholm ikke klarte å ta hånd om utbyggingen av nødvendig infrastruktur for å møte den voldsomme befolkningsveksten på egenhånd.

− Staten skulle ta over og sikre at det raskt skulle bygges nye boliger og et effektivt tunnelbanesystem. Stockholmsforhandlingen ble etablert for å sikre utbygging av byens infrastruktur, sier H.G Wessberg, som da ble utnevnt til regjeringens forhandlingsperson.

De som har nytte av tiltakene er med og betaler

Kommunene rundt Stockholm vil i stor grad bidra i den nye utbyggingen.

Stockholmsforhandlingen har inngått bindende avtaler med de ulike kommunene rundt Stockholm.

− Finansieringen er basert på at den som har nytte av tiltaket også er med på finansieringen. Det er også et viktig punkt, kommunene tenker mer rasjonelt når de er med og betaler, sier han.

Den såkalte trengselsskatten finansierer 50 prosent av kostnadene i Stockholm.

Store mål for Sverigeförhandlingen

Nå har Sverige store ambisjoner om å knytte de store arbeidsmarkedsregionene sammen med en lyntogutbygging og Stockholms-modellen videreføres i dette arbeidet til Sverigeförhandlingen.

− Sverige er ett av Europas hurtigst voksende land. Vi er snart 10 millioner mennesker. Politikerne har oppdaget at befolkningen vokser raskt. Det skaper utfordringer, men også muligheter. Vi har mangel på boliger og en infrastruktur som ikke holder mål. Vi har investert for lite og feil i infrastrukturen, sier Wessberg.

Høyhastighetsjernbane - 320 km/t

Derfor er det nå viktig for Sverige å knytte arbeidsregionene Stockholm, Gøteborg og Malmø tett sammen.

En høyhastighetsbane med toppfart på opp til 320 kilometer skal bidra til avlastning av det eksisterende jernbanenettet.

En ny høyhastighetsbane vil også gi rom for å oppgradere det eksisterende jernbanenettet.

− Målet er en reisetid på 2 timer fra Stockholm-Gøteborg og 2,5 timer Stockholm –Malmø, bedre kollektivtrafikk i storbyene og 100.000 nye boliger og utbygging av jernbane nord i Sverige. Alt dette skal være på plass innen 2035, sier Wessberg.

− Systemnytte er nøkkelordet

Sverigeforhandlingen forhandler nå om aktuelle strekninger, stasjoner og finansieringsformer.

­- Nøkkelordet er systemnytte, sier han.

Tiltakene rundt Stockholm vil ha kostnader på 30 milliarder kroner. Wessberg anslår at tiltak rundt Gøteborg og Malmø vil ligge på samme nivå. Ved årsskiftet 2017-18 vil Sverigeforhandlingene være klare til å inngå avtaler mellom kommuner, stat og næringslivet.

− I 2018 er det valg i Sverige. Det er alltid en mulighet for å få gjennomført gode prosjekter i forbindelse med et valg, sier Wessberg.