Bedring i nyboligmarkedet

Nyboligmarkedet i Norge ser ut til å få en relativt god avslutning på 2018. I løpet av de tre siste månedene har man nemlig sett en oppgang i salget av nye boliger.

Dette er en bra opptur i forhold til resten av året – og totalt sett ser man ut til å lande på samme nivå som i fjor – det er i hvert fall fasiten til og med november måned. Nyboligsalget i november ligger faktisk hele 46 prosent over samme måned i fjor. Ifølge tallene som ble presentert av Boligprodusentene onsdag morgen er det innen segmentet leiligheter vi ser en fremgang.

Prognosesenteret, som utarbeider tallene på vegne av Boligprodusentene, mener man i løpet av neste måned bør kunne se at salgstallene går forbi igangsettingstallene. Det er et tydelig signal på at markedet har snudd – og at vi nå kan ligge an til en periode med stabilt gode utviklingstall.

Det har gjennom flere måneder vært skrevet veldig mange spaltemeter rundt utviklingen av boligmarkedet i Norge, der man har rapportert om selv de minste endringer i utviklingen av både priser i bruktmarkedet og salg av nyboliger. 

Interessen rundt boligmarkedet i Norge er rekordhøy, som selvsagt ikke er unaturlig med tanke på de store verdiene veldig mange har bygget inn i sine boliger og eiendommer. For folk fleste er boligen et sted å bo, men også for en rekke nordmenn et viktig sted for å ta vare på sine investeringer.

Det at man nå ser en bedring innen deler av boligmarkedet vil i selv kunne virke selvforsterkende på en positiv utvikling. Det er mye psykologi i hvordan markedet utvikler seg - og nettopp derfor er både opp- og nedturene ekstra store innen boligutviklingen. Boligmarkedet er i seg selv også en viktig driver for resten av byggenæringen og det norske næringslivet – så et boligmarked i balanse er viktig for den totale økonomiske utviklingen. Nå er det tilsynelatende god balanse i boligmarkedet. Det har over lengre tid vært mange boliger til salgs – men antall solgte boliger har samtidig ligget på et høyt nivå. Dette er en utvikling som burde ha store muligheter til å holde seg også en god periode fremover, om det ikke skulle skje noen uforutsette forhold, hverken lokalt eller mer overordnet. Vi vil fortsette å se lave renter, lav arbeidsledighet – og en norsk økonomi i vekst. Det burde danne grunnlaget for et stabilt boligmarked.