Bedring i norske Peab

Peab Norge-direktør Petter Moe forteller at den norske delen av det svenske entreprenørkonsernet fikk et positivt resultat i 2010.

Peab rapporterer ikke egne tall for Norge, men i en pressemelding fra den norske virksomheten kommenterer den norske sjefen fjoråret.

- Peabs virksomhet i Norge er på vei opp, og etter noen år med ulike utfordringer ble 2010 et overskuddsår for Peab Norge. Vi hadde ved inngangen til 2011 en tilfredsstillende ordrereserve og vi har en ambisjon om en ytterligere vekst i Norge, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge.

Driftsinntektene i konsernet i fjoråret økte med 9 prosent til 38 184 Mkr (35 140). Driftsresultatet økte til 1 563 Mkr (1 601), mens resultat per aksje før utvanning oppgikk til 4,11 kr (4,52)

Ordreinngangen i løpet av året økte med 14 prosent til 34 764 Mkr (30 393). Ordrereserven for Bygg og Anlegg økte med 11 prosent til 27 063 Mkr (24 487).

- I løpet av 2010 har det nordiske byggmarkedet gradvis forbedret seg på nesten samtlige områder. Opphentingen har gått raskere enn forventet i hele vårt virksomhetsområde og de påbegynte investeringene har økt påtagelig. Vi ser nå at tempoet i konjunkturen øker og den store utfordringen framover er å beholde og forsterke vår attraktivitet som arbeidsgiver, sier Peabs VD og konsernsjef Mats Paulsson.