Bedret resultatet med 39 prosent

Fremgangen fortsetter for TESS, som fikk en resultatvekst på 39 prosent i 2003.

Regnskapene for 2003 viser at TESS-firmaene samlet fikk et resultat før skatt på 78,0 millioner kroner, mot 56,1 millioner kroner i 2002. Samlet omsetning for TESS i 2003 ble 1.028 mill. kroner, mot 1.005 mill. kroner i 2002. Det tilsvarer en økning på 2,4 prosent. Tall for første halvår 2004 viser at veksten i inneværende år vil bli vesentlig sterkere. Regnskapene for 2003 viser også at TESS har en bunnsolid økonomi og en sterk finansiell posisjon med store ubenyttede kredittmuligheter. Likviditeten er god, kontantbeholdningen ved årsskiftet var 114 millioner kroner og egenkapitalandelen var 54,1 prosent. TESS fører en nøktern utbyttepolitikk. Overskudd blir i størst mulig grad holdt igjen i bedriften som bidrag til investeringer og ytterligere vekst.