Bedre tilgjengelighet i svømmehaller

Den første av 100 alvorlige hindringer fjernet Miljøvernminister Knut Arild Hareide innviet i dag nytt utstyr ved Seiersten ungdomsskole i Frogn som gjør svømmebassenget tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Samtidig åpnet han Regjeringens aksjon for å fjerne 100 alvorlige hindringer. Svømmebassenget ved Seiersten ungdomsskole er det første i Frogn kommune som blir tilgjengelig for alle. - Samtidig er dette det første tiltaket i en aksjon for å fjerne 100 alvorlige hindringer nasjonalt i løpet av fem år og vi er glad aksjonen nå er i gang, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. Det nye utstyret er finansiert av kommunen selv sammen med midler fra staten gjennom den nye tilskuddsordningen til aksjonen. Miljøverndepartementet samarbeider med Husbanken om aksjonen. Husbanken har nylig sendt invitasjon til alle kommuner om å kartlegge lokale hindringer og prioritere hvilke som bør fjernes først. Husbanken har fått egne midler til formålet som banken kan tildele kommunene etter søknad. Både representanter for Frogn kommune og Sunnaas sykehus var til stede ved markeringen torsdag. - Vi har alle, på ulik måte, ansvar for at samfunnet gir gode muligheter for alle uavhengig av om vi har nedsatt funksjonsevne eller ikke. Som miljøvernminister med ansvar for arealplanleggingen, kan jeg bidra til at det samfunnet vi vender tilbake til etter rehabilitering på sykehus er best mulig forberedt og gir færrest mulig hindringer og problemer, sa Hareide under markeringen i Drøbak Statsråden reiser til Kina i slutten av juni. Erfaringsutveksling om arbeidet for økt tilgjengelighet vil være et viktig tema for besøket. Miljøvernministeren er koordinator for Regjeringens handlingsplan for universell utforming og i likhet med Norge har Kina også en nasjonal kampanje for å sette søkelyset funksjonshemmedes vilkår i samfunnet. Mark Wang, tidligere pasient på Sunnaas sykehus, er sentral i denne kampanjen. Aksjonen for å fjerne 100 alvorlige hindringer er en del av Regjeringens handlingsplan hvor totalt 15 departementer deltar.