Bautas åpner nytt avdelingsbygg

Bautas sin avdeling for utleie av maskiner og utstyr i Ålesund åpnet onsdag 27. mai et nytt stort avdelingsbygg på samme tomt.

Åpningen ble markert med åpen dag og grilling for ca 100 kunder og andre som ønsket å kikke innom. ¨

Avdelingen har i løpet av de siste årene hatt god vekst og fått en solid kundekrets.

- Vi har rett og slett vokst oss ut av de gamle lokalene, sier avdelingsleder Eivind Sylte.

- Samtidig så vi behovet for å forbedre logistikkprosessene og få bedre lokaler til å håndtere utstyr og maskiner. Det nye bygget er spesialbygget for formålet, og er også et trivelig og lyst lokale for kundene å komme inn i. Sist men ikke minst har vi fått asfaltert hele uteområdet, noe som gjør det lettere både å hente og levere utstyret, avslutter han.

Divisjonsdirektør for Nord/Vest, Arne Hammer, var også til stede.

- Vi ønsker å vise at vi satser, tross generell nedgang i markedet, sier han. Vi har god tro på markedet i Ålesund, og er nå på plass i en bygningsmasse som vil sikre en god og effektiv drift i mange år fremover. Videre er vi nå glad for å være i et bygg som reflekterer at vi er en stor og seriøs aktør, med høy kvalitet på utstyr og tjenester.