Batta tror boligprisene vil falle 20 prosent

Meklerne venter fortsatt vekst i boligprisene, men talsmannen for huseierne, Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, spår et prisfall på 20 prosent i løpet av få år.

Direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund tror at boligene vil bli om lag 10 prosent dyrere i år, og han er dermed på linje med prognosen eiendomsmeklerbransjen selv la fram tirsdag. Men i motsetning til meklerne tror han oppgangen vil bli fulgt av et prisfall langt raskere enn de fleste har spådd. Jeg tror på prisfall om ett til tre år. At det vil komme en nedgang kan jeg garantere, sier Batta til Dagsavisen. Ikke krakk Han baserer seg på tre faktorer: Prisene har økt med 50 prosent de siste tre årene, veksten har vart i 14 år, og renta skal opp. Han advarer mot det han kaller en «kraftig rekyl» på boligmarkedet, men han vil ikke kalle prisfallet han forventer et «krakk». Med økningen vi har sett de siste årene vil et prisfall på 20 prosent fungere som en korrigering. Men vanligvis ville et så stort prisfall blitt omtalt som et krakk, sier han. Den norske gjennomsnittsboligen kostet 277.000 kroner mer i 2006 enn i 2005, en økning på hele 15 prosent. Ekspertene enige Eksperter Dagsavisen har snakket med er enige med Batta. Økonomiprofessor Rolf Jens Brunstad ved Norges Handelshøyskole tror i likhet med Batta at prisene ikke vil vokse inn i himmelen. Dette kan ikke fortsette. Det vil komme en nedbremsing og utflating på boligmarkedet, sier han til Dagsavisen. Både i Danmark og USA har veksten i boligprisene plutselig stoppet opp, til tross for sunn økonomi. Seniorrådgiver Ommund Braut hos Norsk Familieøkonomi tror boligprisene vil flate ut, og muligens synke noe fram mot 2010. Men jeg vil fortsatt råde unge kjøpere som allerede er på boligjakt til å gjennomføre kjøpet framfor å leie. Men de må ta med i beregningen at boliger som egenkapital ikke lenger vil ha den utrolige økningen de har hatt, sier Braut. Også eiendomsmeklerne innser at prisene ikke kan «vokse inn i himmelen», som Torbjørn Ek, nestleder i Eiendomsmeklerforetakenes Forening, sier. Spørsmålet er bare hvor langt det er igjen til himmelen. Jeg er enig med Batta i at det kan komme en korreksjon av prisene ved et mindre fall. Men ser man fem til ti år framover i tid vil prisene fortsatt stige mye, sier han.