Batimat 2007 - 7 messer i 1

Den største internasjonale byggemessen finner sted for 26. gang i Porte de Versailles messeområdet i Paris fra 5. til 10. november 2007.

Messen vil i år samle 2700 utstillere.

Som et barometer for byggebransjen er Batimat den største begivenheten på verdensmarkedet innenfor bygg. Med presentasjon av nesten 1000 nye produkter, mer enn 400.000 forventede besøkende (hvorav 80.000 utenlandske) og et stadig større antall utenlandske utstillere, er Batimat det store internasjonale møtestedet for handel og informasjon i bransjen.

Batimat er også et springbrett for de store aktuelle temaer innenfor bygg samt en formidabel plattform for utveksling av ideer og synspunkter om fentidens bygg.

Tematikken omkring bærekraftig utvikling er for andre år på rad den røde tråden på messen. Hovedpunktene er i år:
- energistyring
- sikkerhet
- renovering av bygninger

Temaene blir også drøftet under de nesten 50 konferansene som finner sted på messen.

Les mer om messen her.