BASF CC ekspanderer i Norge

BASF Construction Chemicals investerer syv millioner kroner i nytt produksjonsanlegg for tilsetningsstoffer ved sin fabrikk på Granerud i Nord-Odal.

– Tunnel og gruvemarkedet i Norge er i øyeblikket i god utvikling, og vi i BASF har stor tro på at dette vil forbli sterkt også de kommende årene. Selskapet har derfor besluttet å investere totalt ca syv millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg for alkaliefri akselerator på Granerud i Nord-Odal. Dette øker vår konkurransekraft i det norske markedet, og vil samtidig muliggjøre høyere servicegrad og tilgjengelighet på våre produkter, sier daglig leder Jon Ola Stokke.

Etter lanseringen av den nye og mer miljøvennlige sprøyteakseleratoren Meyco SA 168 i begynnelsen av 2010, har de opplevd en sterk vekst i etterspørselen og denne investeringen gjør at de vil kunne møte de volumene som de mener kommer i tiden fremover.

- Gjennom lanseringen av Meyco SA 168 har man gjort et kvantesprang i sammenlignet med tidligere produkter i denne kategorien. Produktet reduserer faren for nedfall og øker derved sikkerheten for de som arbeider i tunnelen. Samtidig har man fått redusert støvplager og erstattet noen av de helseskadelige stoffene som tidligere ble benyttet i produksjon av denne type produkter. Dette skaper et bedre arbeidsmiljø under utførelses i tunnel og reduserer risikoen for våre ansatte i produksjon. Samtidig gir dette økt levetiden på sprøyteutstyret som benyttes, legger Stokke til.

BASF opplever generelt økt helse og miljøfokus fra bransjen, og selskapet vil derfor fortsette å bruke betydelige forsknings- og utviklingsmidler for å kunne tilby de ”grønne” produktene markedet etterspør.

Selskapet kommer også til å ansette flere folk.

– I første omgang vil vi ansette tre nye medarbeidere for å betjene det nye produksjonsanlegget, som vil være i operativt i første kvartal 2011, sier Stokke.