Barkaleitet borettslag

Barkaleitet borettslag

Sted: Åsane

Prosjekttype: Rehab og utbygging

Totalkostnad/entreprisekostnad: 230 millioner kroner

Byggherre: Barkaleitet Borettslag

Hovedentreprenør: Stoltz Entreprenør

Prosjekteringsledelse: Wiberg arkitektur & plan

Prosjekt- og byggeledelse: Norconsult

Arkitekt: Wiberg arkitektur & plan

Rådgivere: RIB: Norconsult - RIV og RIBr: SWECO Norge - RIE: Handegård & Pedersen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rune Nordahl Entreprenør - Letttak: Lett-Tak - Hulldekker: Spenncon - Smed/stål: Fana Stål - Mur og puss: Bergen Mur og Puss - Tømmer: Brødrene Hindenes - Taktekking: Protan - Asbestsanering: Polygon - Ytterdører og trapphusevindu: Bue Aluminium - Maler: Instebø og Torgersen - Gulvlegger: Øystein Tvedt - Blikkenslager: Sigurd Opheim Blikkenslagerforretning - Sanitær: Olav Grevstad - Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon - Elektro: Martin Prestegård - Automatikk: Siemens - Heiser: Ing. Stein Knutsen - Glassrekkverk: Bjartmar Rinde - Trappeelementer: Voss Cementvarefabrikk - Kjøkken: HTH - Vinduer: H-vinduet Magnor

I Barkaleitet borettslag i Åsane har man valgt å gå grundig til verks når blokkene skulle rustes opp.

I tillegg til nye og flotte fasader med tilleggsisolering får blokkene en ny femte etasje, universell utforming, nye trappe- og heishus og balansert ventilasjon.

Leilighetene blir mer komfortable og får reduserte oppvarmingskostnader. Samfunnet sparer også store summer siden beboerne kan bo hjemme lenger og slipper å ta opp sykehjemsplasser. Formann Jarl Høva i byggekomitéen beskriver dette som en vinn-vinn-vinn situasjon. Både beboerne, samfunnet og miljøet tjener på måten Barkaleitet borettslag rustes opp på.

Pionerprosjekt

Nå er blokk D så å si ferdig opprustet. I løpet av det kommende året skal alle de andre fire blokkene i borettlaget få samme opprusting. Da vil antall leiligheter i borettslaget ha økt fra 180 til 215.
   
Høva forteller at byggherre satte seg ned med rådgivere og entreprenør for å finne de beste løsningene. – Dette ble ikke nødvendigvis de billigste løsningene, men gode løsninger vi vil ha glede av i mange år. Det ville kostet nesten det samme å ruste opp blokkene uten å bygge på en etasje.

Nå har vi skaffet nye boliger i et samfunn som trenger det. Blokk D er rustet opp med gode løsninger og gode materialkvaliteter. Som følge av dialogen med entreprenør og rådgivere er mange opprinnelig tenkte løsninger byttet ut med bedre løsninger.

Grundig opprusting

I blokk D er det fire nye leiligheter. Blokken har fått universell utforming fra parkeringskjeller til loft. Den har fått ny isolering og fasader av tegl og suete steni-plater. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir mye bedre inneklima og lavere oppvarmingskostnader. De som ønsker det kan sette inn pollenfilter i ventilasjonsanlegget.

Alle leilighetene har fått et felles varmtvannssystem, noe som også er kostnadsbesparende. På baksiden av bygget står det to nye plasstøpte trappe- og heishus. De er trykksatte og har brannsluser og detektorer. Samtlige vinduer og balkongdører er skiftet. På balkongene er de gamle betongkassene borte og nye glassrekkverk er montert. Det gir i praksis større og mer anvendelige balkonger. Balkongene er også forberedt for total innglassing (vinterhager). SD-anlegg skal monteres senere. Med fasader i tegl og suete steni-plater og trappehus i betong får Blokk D et enkelt og rimelig vedlikehold. Alle balkonger er påstøpt og tettet med membraner.
   
De fire nye leilighetene i blokk D er fra 110 til 125 kvadratmeter og har fire rom. Standarden er meget god. I stuene er taket buet, noe som gir et luftig og fint inntrykk. Leilighetene har utsikt mot sentrum av Åsane og meget gode solforhold. Balkongene er på 12 kvadratmeter. Femte etasje har bærende konstruksjon av stålsøyler og buete ståldragere. Taket er en lettakskonstuksjon. For å unngå fukt i konstruksjonen ble det åpnet i tekkingen for å etablere søyleforankringer og så tekket igjen. Eksisterende tekking lå til det var tett tak over femte etasje.

30 millioner kroner

Opprustingen av blokk D har kostet drøyt 30 millioner kroner eks mva. Arbeidene er prosjektert av arkitektfirmaet Wiberg AS, Norconsult, SWECO Norge og Handegård & Pedersen. Stoltz Entreprenør har utført byggfag i hovedentreprise. Tekniske fag er utført i sideentrepriser. Byggestart var i januar i fjor. Alle fem blokkene skal være ferdig opprustet i løpet av våren 2010. Da aktiviteten var på topp var mellom 60 og 70 personer i aktivitet i bygget. Det har ikke vært noen fraværsskader. Sorteringsgraden for byggavfall er på 80 prosent.

Lærerikt

Prosjektleder Andreas Træen forteller at Barkaleitet borettslag er et stort prosjekt med gode kvaliteter og store utfordringer. – Vi har omfattende rehabilitering i kombinasjon med ny femte etasje. Alle leilighetene er bebodd under byggefasen. Vi må få berømme beboerne for smidighet og stor forståelse for entreprenørenes behov. Vi har lært mye av å sammenføye nye og eksisterende deler. Universell utforming i et eksisterende bygg har også vært lærerikt. Det må være en tett kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende om detaljløsninger hvis resultatet skal bli bra. Vi bruker det vi lærer i hele byggefasen i et så stort prosjekt som Barkaleitet borettslag. I dette prosjektet er byggherrens involvering spesiell. Det er byggherren som står for mye av den kreative utformingen i prosjektet. Det er derfor viktig at byggherren følger bygget i hele prosessen.
   
Høva sier at ingen har utført en så omfattende opprusting av borettslag tidligere. – Derfor tror jeg alle parter har lært mye av dette prosjektet. For fem-seks år siden sa alle at en slik opprusting ikke var mulig. Nå kommer besøkende fra hele landet for å se hva som er gjort her. Jeg er enig i at en tett dialog mellom aktørene er viktig for å lykkes. Det er også morsomt å se hvordan de som jobber her lever seg inn i bygget og for eksempel hjelper eldre beboere med å bære handlevarer. De bryr seg på en positiv måte og det skaper gode relasjoner.
   
Sivilarkitekt Olav Andreas Osland i Wiberg arkitektur & plan forteller at prosjektet har hatt mange utfordringer. – Dette er et rehab prosjekt og da dukker det gjerne opp en del uforutsette ting underveis. For oss har dette blitt et langt mer omfattende prosjekt enn vi forutså. En av de største utfordringene har vært å legge inn universell utforming i den eksisterende delen av bygget, blant annet det å få plass til heis, samt terskelfrie løsninger i bygg med gamle hulldekker. 

Tekst og foto: Ole Harald Dale