Bare to av ti sjekker om renholderne har lovlige arbeidsvilkår

Svært få innkjøpere av renholdstjenester oppfyller plikten de har til å kontrollere at de som vasker hos dem har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Det viser Arbeidstilsynets 1.805 tilsyn hos innkjøpere av renholdstjenester.

Arbeidstilsynet startet i 2013 en bred satsing i renholdsnæringen, blant annet på bakgrunn av at deler av næringen har mange useriøse virksomheter hvor arbeidstakerne arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

I første fase av satsingen, har vi prioritert kontroll og veiledning hos de som kjøper renholdstjenester.

- Innkjøpere av renholdstjenester har en svært viktig rolle i arbeidet med å forebygge sosial dumping og sikre trygge ansettelsesforhold i renholdsbransjen, sier prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing i renholdsnæringen, Kari A. Birkeland.

Skal kontrollere lønns- og arbeidsvilkår

Tre av fire innkjøpere har fått en eller flere reaksjoner etter tilsynet.

- Vi har gitt flest reaksjoner knyttet til informasjons- og påseplikten. Den innebærer at virksomheter som kjøper inn renholdstjenester er pålagt å ha et system for å kontrollere at renholderne som vasker hos dem har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. De skal også informere om dette i kontrakten med renholdsfirmaet, sier Birkeland.

Ni av ti kjøper fra godkjent virksomhet

Et oppløftende funn i tilsynene, er at ni av ti innkjøpere kjøper renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som er godkjent av Arbeidstilsynet.

- Fokuset på innkjøpere, gjennom både tilsyn, informasjonstiltak og samarbeid med partene, har bidratt til å få flere renholdsvirksomheter til å søke om godkjenning. Vi erfarer at innkjøperne etter våre tilsyn raskt tar tak i påleggene og kontakter sin leverandør av renholdstjenester for å korrigere kontraktene, sier Birkeland.

I noen tilfeller bidrar innkjøpers innspill til at renholdsvirksomheten søker om godkjenning. Andre avslutter kontrakten med renholdsvirksomheten fordi den ikke er godkjent, og inngår ny avtale med godkjent virksomhet.

- Dette bidrar til at driftsgrunnlaget for de useriøse virksomhetene som tilbyr renholdstjenester blir redusert, sier Birkeland.

Register over godkjente virksomheter

Om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke kan enkelt kontrolleres ved å gå inn på renholdsregisteret på nettsidene til Arbeidstilsynet.

I tillegg skal alle renholdere bære et eget ID-kort som viser at de jobber for en godkjent virksomhet. Dette skal bæres synlig, og skal være enkelt for innkjøper å kontrollere.