Konkurransen er for svak, konkluderer direktør Christine B. Meyer i Konkurransetilsynet.

Bankene får refs for koordinerte endringer i renta

Konkurransen mellom bankene er fortsatt for dårlig – og det er en situasjon bankene selv skaper, mener Konkurransetilsynet.

Etter et år med gransking av konkurranseforholdene mellom bankene som konkurrerer om boliglånskundene, mener Konkurransetilsynet å ha dekning for å antyde at bankene koordinerer renteendringene. Konkurransen er for svak, konkluderer direktør Christine B. Meyer i Konkurransetilsynet.

– De annonserer sine fremtidige renter og demper konkurransen. De roer ned konkurransen i markedet gjennom å fortelle hverandre hva de har tenkt å gjøre, sier Meyer til TV 2.

DNB-sjef Rune Bjerke og administrerende direktør Gunn Wærsted i Nordea avviser tilsynets framstilling kategorisk og fastholder at «konkurransen er hard» og det kjennes på kroppen hver dag.

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, sier de nå skal studere rapporten nøye.

– Hovedinntrykket er at konkurransen på boliglånsmarkedet fungerer tilfredsstillende, sier han.

– Forslagene som Konkurransetilsynet kommer med i sin gjennomgang av konkurransen på boliglånsmarkedet, virker i utgangspunktet både fornuftige og relevante. Vi ønsker å vurdere hvordan vi kan følge opp disse forslagene både internt og overfor myndighetene, sier Kreutzer.