Kontraktsignering på Lysaker. Kontrakten er også signert elektronisk med Bane NOR. Bak f.v. John Magnus Haakonsen, tverrfaglig anleggsleder og Synne Trippestad Berg, anleggsleder signal. Foran f.v. Marcin Krupa, prosjektleder og Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS. Foto: Baneservice

Baneservice vant stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05).

Kontrakten omfatter alle jernbaneteknikse fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på cirka 175 millioner kroner.

- ALB-05 er et av flere prosjekter på Alnabru som skal bedre driftssituasjonen og kapasiteten på containerterminalen. Baneservice og Norsk Jernbanedrift har hatt fem av de tidligere prosjektene på området, og er derfor godt rustet til å møte utfordringene som følger med arbeid på et komplekst og trafikkert område som Alnabruterminalen, heter det i en pressemelding.

- Alnabruprosjektet er det største prosjektet vi har vunnet etter sammenslåingen av Baneservice og Norsk Jernbanedrift høsten 2019. At vi scorer best på pris, kvalitet og gjennomføring viser at vi er best sammen og at vi er styrket som selskap. Med dyktige fagfolk og ledere, og med en stor og moderne maskinpark er vi klare for å ta på oss de krevende prosjektene, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS i meldingen.

Arbeidene starer opp i oktober i år, og skal pågå ut 2021. Prosjektet sikrer også arbeid gjennom vinteren, som tradisjonelt er lavsesong for jernbaneentreprenørene.