Baneservice kjøper majoritet i svensk selskap

Det statlige aksjeselskapet Baneservice styrker sin posisjon innen utbygging og vedlikehold av jernbane i Skandinavia.

- Baneservice skal befeste og styrke stillingen som en ledende leverandør innen maskin- og entreprenørtjenester i jernbanesektoren. Oppkjøpet av svenske Scandinavian Track Group (STG) med datterselskaper gir spennende vekstmuligheter for vår bedrift, sier adm. direktør Lars Skålnes i Baneservice. Skal vokse i Skandinavia Baneservice har ambisjoner om å vokse i Skandinavia generelt og Sverige spesielt. Tirsdag 30. mai kunngjorde STG og Baneservice sitt strategiske partnerskap. Baneservice går inn som majoritetseier i STG, og får dermed kontroll over datterselskapene Spår 1435 AB, ITC AB, RWS AB og Ekomore AB. STG og datterselskapene har til sammen 60 ansatte og er en solid aktør i Sverige. Baneservice har rundt 250 ansatte og en sterk posisjon i sitt marked i Norge. Tilpasser seg situasjonen - Stoltenberg-regjeringen kunngjorde i fjor at de ville «fryse» konkurranseutsettingen i jernbanesektoren. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av lite penger til jernbane. Vi tilpasser oss situasjonen, styrker bedriften og trygger arbeidsplassene ved å se mot nye markeder, sier Skålnes. Eierandelen og det strategiske partnerskapet med STG styrker Baneservice på flere måter. Bedriftene utfyller hverandre når det gjelder spesialkompetanse og erfaring. Det gir interessante utviklingsmuligheter. Utnytter maskinene bedre Bedre tilgang til og kompetanse innen det svenske markedet, gir flere bein å stå på. Baneservice blir mindre sårbar for svingninger i det norske markedet, og får maksimalt ut av maskiner og utstyr ved å bruke det på tvers av landegrensene. Satsingen i Sverige gjør Baneservice i stand til å drive mer effektivt med jevnere oppdragspågang gjennom året.