Overgangsbruene skal gå over to spor og bygges i stål, glas og betong med trapp og heis i hver ende. Slik kan resultatet bli på Evanger. Ill. Multiconsult/Bane NOR

Bane NOR starter bygging på Evanger og Dale

I løpet av høsten starter Bane NOR anleggsarbeidet ved stasjonene på Evanger og Dale.

En lokal og en dansk entreprenør skal gjøre første del av jobben med å modernisere de to stasjonene mellom Voss og Bergen.

– Nye lokaltog på Vossebanen er en viktig årsak til at stasjonene på Evanger og Dale nå får lengre plattformer og planfri kryssing av sporet. Etter at planene gikk gjennom i de to kommunestyrene i 2019, har prosjektet fått klarsignal fra Jernbanedirektoratet og utarbeidet en detaljert byggeplan, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Bane NOR har signert tre kontrakter. Spilde Entreprenør fra Voss skal gjøre forberedende anleggsarbeid med start i august. Det danske selskapet Aarsleff Rail skal bygge overgangsbruer med heishus og Infranord AB har fått oppdraget med å fundamentere nye kontaktledningsmaster.

– Vi er glade for å få med oss erfarne entreprenører som har solid jernbanekompetanse og kjenner området vårt. Valget falt på disse tre etter en totalvurdering av kvalitet, gjennomføring og pris, sier prosjektleder Emmeche Hjemmen i Bane NOR til Bane NORs nettsider.

I løpet av høsten kommer nok en utlysing, denne gangen for arbeidet med å forlenge plattformene.

Arbeidet på de to stasjonene vil gå parallelt. Dei nye overgangsbruene skal være ferdige mot slutten av 2021 og plattformene innen utgangen av året etter.