Slik så den omtalte Ulrikstunnelen ut etter at TBM-maskinen var ferdig.

Bane NOR må betale dyrt for tunnelkrav de mener er unødvendige

Jernbanetilsynet krever slukkevann og vifter i alle nye tunneler. Bane NOR mener denne kostnaden som totalt vil bli på 400 millioner kroner for kommende tunnelprosjekter kan gjøre tunnelene mindre trygge.

NRK Hordaland skriver at Bane NOR har blitt sterkt kritisert av både brannsjefen i Bergen og Statens jernbanetilsyn (SJT) for slakke på tryggheten i norske jernbanetunneler.

Bakgrunnen er at Bane NOR opprinnelig planla å bygge den 7,8 kilometer lange Ulrikstunnelen på Bergensbanen uten punkt for slukkevann.

NRK melder at Bane NOR må følge tilsynets krav om å prosjektere inn vifter og vann. Bane NORs utregning viser at dette vil koste 10.000 kroner per løpemeter tunnel.

For kommende utbygninger på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen og Dovrebanen opplyser Bane NOR til NRK at kostnadene vil komme på over 400 millioner kroner.

– Vi vurderte dette som unødvendige tiltak som ikke medfører økt sikkerhet. Samtidig kan det bli farlig dersom noen slår viftene på under evakuering, sier pressesjef Thor Eirik Skarpen i Bane NOR til NRK.