Nygårdstangen godsterminal i Bergen skal bygges om for å bli mer effektiv. Illustrasjon: Bane NOR/COWI.

Bane NOR involverer entreprenørene før milliardprosjekt i Bergen

Med en såkalt forhåndskunngjøring inviterer Bane NOR entreprenører til tidlig involvering om konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene i storprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

Det skriver Bane NOR i en pressemelding.

Moderniseringen av godsterminalen på Nygårdstangen og bygging av dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen i Bergen har planlagt byggestart i 2022. Likevel er kunngjøringen av jobben allerede nå ute i markedet, melder Bane NOR.

– Vi ønsker å få innspill fra interesserte entreprenører tidlig slik at vi kan tilpasse grunnlaget og kontraktene våre best mulig, forteller prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR Utbygging Portefølje Vest.

Nytt opplegg for konkurransen

Selve konkurransen er en ordinær konkurranse med forhandling der de kvalifiserte vil få invitasjon til å gi tilbud i juli neste år. Det nye er at Bane NOR inviterer til dialog allerede i høst, og at entreprenørene deretter får konkurransegrunnlaget ut på høring.

Høringsperioden er på nyåret, og så må man melde interesse for å gi tilbud innen slutten av mars 2021, melder Bane NOR

Inviterer til dialog

Forut for høringen inviterer Bane NOR entreprenørene til dialog i slutten av november, først som en samlet gruppe og deretter enkeltvis i ukene etterpå.

– Håpet er at vi skal få mange gode forslag i disse samtalene. Vi ønsker en attraktiv kontraktsinndeling og entrepriser som skaper den riktige interessen i markedet når vi sender ut endelig underlag nærmere sommeren, sier prosjektsjef Larsen.

Kontrakter for 1,5 milliarder

Samlet skal prosjektet ut med kontrakter på om lag 1,5 milliard kroner. Kontrakten som forhåndskunngjøres nå er en tverrfaglig utførelsesentreprise med en varighet på 2,5 år.

– Dette er den største kontrakten i prosjektet. Vi ønsker å bruke tid på å finne den riktige entreprenøren som kan skrive en suksesshistorie sammen med oss, sier Larsen.

– Endelig skal dobbeltsporet Arna-Bergen fullføres og kapasiteten på Nygårdstangen godsterminal økes, fortsetter han.

Bane NOR arrangerer en felles digital dialogkonferanse 26. november med påmelding via Doffin innen 18. november.