Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging Øst (t.v.) og  Karsten F. Hansen, administrerende direktør i Skolt Holding AS under kontraktsigneringen. Foto: Bane NOR

Bane NOR har inngått avtaler om deponi i Østfold

For prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad har Bane NOR inngått avtaler om rett til deponering av stein- og jordmasser med de lokale aktørene Skolt Pukkverk AS, Rygge Pukkverk AS, MOVAR Næring og Vanem Gård.

Bane NOR har inngått avtaler om rett til deponering av masser ved arealer i Moss, Råde og Rygge, som eies av Skolt Pukkverk AS og Rygge Pukkverk, i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, skriver de i en pressemelding.

Før nytt dobbeltspor kan tas i bruk ved utgangen av 2024 vil det tas ut rundt tre millioner tonn løs- og steinmasser.

Den største av avtalene, med Skolt Pukkverk AS, gir Bane NOR rett til levering av opp til 1,2 millioner tonn stein og 750.000 tonn løsmasser, fordelt på Skolt-konsernets arealer i Moss og Råde.

Avtalen med Rygge Pukkverk dekker ytterligere 300.000 tonn sprengstein.

- For vår del synes vi det er spennende å bidra i en viktig rolle i utviklingen i byutviklingen i Moss. Gjennom vårt nye selskap Skolt Miljøpark AS synes vi også det er flott at vi bidrar til å sikre gjenbruk av gode masser. Det er god sirkulærøkonomi i praksis, sier Karsten F. Hansen, administrerende direktør i Skolt Holding AS i pressemeldingen.

Bane NOR har også leid et areal av Vanem Gård som entreprenør kan benytte til mellomlagring av

masser. Dette er arealer som entreprenøren, som skal gjennomføre arbeidene for Bane NOR, kan benytte seg av.

Prosjektet har også sikret seg en forsvarlig og god håndtering av det som måtte være av forurensede

masser. Bane NOR har inngått avtale med MOVAR for deponering av slike masser ved Solgård Avfallsplass.