Bærum struper byggemuligheter ved Kolsåsbanen

To gårder på Kolsås i Bærum ble denne uken fjernet fra byggeområdene i forslaget til kommuneplanens arealdel.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Avløs gård og Løken på Kolsås gård ble onsdag kveld vernet mot utbygging etter tungt press fra Høyre.

– Det er ikke slik at alle innspill blir lagt ut til offentlig høring. Det skjer en siling, først fra rådmannen og så fra planutvalget. For oss er det viktig at jordvernhensynet må ligge først, sa partiets gruppeleder Bjørn Røtnes i møtet.

Kommuneplanens arealdel skal gjelde frem til 2030, skriver budstikka.no.

Det var Ap som anket saken til kommunestyret, etter at Høyre fjernet jordene som fremtidige byggeområder da saken var oppe i formannskapet. I kommunestyret argumenterte partiet hardt for å sende nedbygging av jordene ut på høring, heter det i artikkelen.

– Det er interessant, for ikke å si pussig, at Høyre ikke vil diskutere disse områdene. Vi mener at alle områdene må legges ut. Vi er faktisk interessert i å høre hva befolkningen mener om alle rådmannens forslag, sa Aps gruppeleder Halvdan Skard til Budstikka.

– Kolsåsbanen kostet 2,5 milliarder kroner. Det er skyhøye politiske forventninger til at vi legger til rette for høy utnytting langs denne banen. Rådmannen har tatt dette inn over seg, sa Odd Willy Lørstad (Ap).