Illustrasjon: tegn_3

Backe Trondheim skal bygge Hommelvik ungdomsskole

Backe Trondheim (tidligere Aasen Bygg) har signert totalentreprisekontrakt med Malvik kommune vedrørende nye Hommelvik ungdomsskole.

Arbeidene omfatter miljøsanering og riving av gammel skole, prosjektering og bygging av ny skole for 400 elever, flytting av paviljong, separering av overvann og kloakk samt utbedring av vei. Kontraktssummen er på 170 mill.

- Vi har en betydelig kompetanse på bygging av skoler og er glade for å få lov til å være med og realisere dette viktige prosjektet for Malvik kommune, sier Terje Broli, adm. direktør i Backe Trondheim.

Det er tegn_3 som har tegnet den nye ungdomsskolen med utomhusarealer. Skolen skal bygges på samme tomt som dagens ungdomsskole og det er forutsatt skoledrift på eksisterende skole inntil ny skole står ferdig.

- Prosjektets mål har vært å skape en skole med gode dagslysforhold samt utsyn og kontakt med omgivelsene, i tillegg til korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Det har vært en sterk formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg tilstøtende verneverdig småhusbebyggelse med trehuskarakter, sier avdelingsleder i tegn_3, Tommy Kleiven.

Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/ foajè med to hovedfløyer på hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området. Sentralrommet – dvs foaje med amfi, er omkranset av bibliotek, administrasjon, personalrom, skolens spesialrom og alternativ opplæringsarena/ ungdomsklubb. Det vil si at alle offentlige og mer utadrettede funksjoner er lagt til 1. etasje, og de mer private undervisningsarealene sammen med lærerarbeidsplasser er lagt til 2. etasje. Grepet gir muligheter for flerbruk av skolens mer offentlige arealer etter skoletid, samtidig som man lett kan stenge av de mer private arealene til skolen som ligger i 2.etasje.