Daglig leder ved IKA Kongsberg, Wenche Risdal Lund og adm.dir i Backe Stor Oslo AS, Arne Landmark, i arkivet i byggetrinn 1 ved kontraktsigneringen.Inngangspartiet på IKA Kongsberg.Perspektiv av bygningsmassen med tilbygget til venstre (Ill. LPO Arkitekter)

Backe Stor-Oslo utvider arkiv på Kongsberg

Backe Stor-Oslo AS har signert totalentrepriseavtale med Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA) om utvidelse av det interkommunale arkivet på Kongsberg. 

Prosjektet etableres i tilknytning til det eksisterende arkivbygget som ble bygget av Bøhmer Entreprenør som nå er en del av Backe Stor-Oslo.

Backe Stor-Oslo har utviklet prosjektet i en samspillsavtale med IKA gjennom høsten 2016.

Det skal bygges arkivmagasin på i størrelsesorden 25.000 hyllemeter, fotomagasin og 100 kvadratmeter digitaliseringsareal. Tilbygget blir på ca. 1.500 kvadratmeter. Ved å bruke mesaninløsning som arkivreoler i magasin, vil mengde arkiv bli mer enn dobbelt per kvadrat.

Bygget oppføres med bæresystem i en kombinasjon av prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner og kles med sandvichelementer.

Prosjekteringen starter januar i 2017, og forventet ferdigstillelse av bygget er sommeren 2018. Kontraktssum er 65,4 millioner kroner inkl. mva.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått til en avtale med Backe Stor-Oslo AS, som har vært med i en konstruktiv prosess ved utvikling av prosjektet. Gode løsninger og eierskap til prosjektet, er en forutsetning for å få til et vellykket prosjekt, sier daglig leder i IKA Kongsberg, Wenche Risdal Lund.

– Vi er veldig tilfreds med å få utføre dette prosjektet på Kongsberg. Vi har hatt gode prosesser sammen med utbygger hvor vi har fått benytte vår kompetanse for å få til gode løsninger som vil gi en rasjonell gjennomføring. Kongsberg er et viktig markedsområde for oss hvor vi ønsker å være en sentral aktør i årene som kommer, uttaler Arne Landmark, adm. dir. i Backe Stor-Oslo AS.