Ill. Arkitektkontoret KvadratIll. Arkitektkontoret KvadratIll. Arkitektkontoret Kvadrat

Backe Stor-Oslo med storkontrakt for Bærum kommune

Bærum Kommune har inngått kontrakt med Backe Stor-Oslo AS på 441 millioner kroner om bygging av nytt bo-og behandlingssenter med 131 plasser og 12 omsorgsboliger for psykisk helse og rus på Lindelia i Bærum. 

Arne Landmark

Lindelia Bo-og Behandlingssenter skal oppføres som et nybygg i tre etasjer med parkeringskjeller. Bygget skal ligge sentralt på tomten, der mest mulig natur kan bevares øst og sør på tomten og slik at god kontakt mellom senteret og nærliggende friområder oppnås. Som hovedkonsept er bebyggelsen lagt i fire fløyer som forbindes av en innvendig gate som ligger på tvers av fløyene. Denne løsningen fører til at bygget får mye fasade med dagslys, funksjonene er tydelig organisert og det blir mulighet for uterom med ulike kvaliteter. 

- Prosjektet skal utformes med en arkitektur som vektlegger et godt totalgrep og naturlig sammenheng med omgivelsene. Ansatte og besøkende vil ha enkel tilgang til parkeringskjeller fra anlegget, heter det i en pressemelding.

Omsorgsboligene skal romme 10 boliger samt to treningsboliger. Boligene er planlagt over to etasjer samt kjeller for boder, garderober, vaskerom og tekniske anlegg. Bygningsvolumet er rettet mot sør og knekker på midten for å følge terreng og byggegrense.

Totalt areal for begge byggene er cirka 15.100 kvadratmeter, og de skal oppføres som passivhus og tilfredsstille energimerke A. Tomtene har nærhet til offentlig kommunikasjon med Kolsåsbanens stopp på Gjettum og buss-stopp i Lindelia.

- Vi er svært fornøyd med å ha nådd opp i konkurransen om utbyggingen på Lindelia. Vi har nylig avsluttet en vellykket utbygging av et stort sykehjem i Oslo og ser frem til å benytte vår kompetanse på denne type bygg også i Bærum. Og så er det spesielt hyggelig å signere en kontrakt i hjemkommunen som sikrer sysselsetting for mange av våre lokalt ansatte håndverkere og funksjonærer fra nå og frem til ferdigstillelsen i 2020, sier Arne Landmark, adm. dir. i Backe Stor-Oslo.

Som samarbeidspartnere på prosjektering og videre utvikling av prosjektet har Backe Stor-Oslo med seg Bølgeblikk arkitekter, ÅF Engineering og tegn_3. ÅF skal prosjektere sykehjemmet og tegn_3 skal detaljere uteområdene.

- I dette prosjektet får vi benyttet hele bredden av ÅFs ingeniørkompetanse og tegn_3 sin ekspertise innen landskapsarkitektur. Vi har lang erfaring med å levere kostnadseffektive og miljøvennlige sykehjem og omsorgsboliger som er gode å bo i, så dette er en jobb vi gleder oss til ta fatt på sammen med våre samarbeidspartnere, sier Øyvind Ellefskås, avdelingsleder for Bygg og miljø i ÅF Engineering.

Bærum kommunes prosjektledelse vil bistås av HR-prosjekt AS som byggherreombud.

Utbyggingen på Lindelia er en del av Bærum kommunes satsing frem mot 2033 hvor det er behov for 1.000 nye sykehjemsplasser.