Ill.Eiendomsmegler Malling & Co

Backe og Oslo House vil bygge Frogner-boliger

Boligutviklerne Backe Prosjekt og Oslo House har kjøpt nabotomten til Schafteløkken på Frogner. Her vil de bygge et 50-talls leiligheter.

Backe Prosjekt AS og Oslo House har gått sammen om kjøpet av Erling Skjalgssons gate 25 på Frogner. Selger er Frogner Menighet, og tomten huset opprinnelig Frognerhjemmet med både sykehjem og dagsenter frem til utgangen av 2018. Driften ble lagt ned da bygget ikke tilfredsstilte de kvaliteter som moderne sykehjem krever.

– Vi er svært glade for at vi skal utvikle dette boligprosjektet i samarbeid med Oslo House. De har lang erfaring og spisskompetanse på høykvalitetsprosjekter i tett by, og vil bidra med verdifull kompetanse, sier Bjørn Tore Hagness, administrerende direktør i Backe Prosjekt i en pressemelding.

Tomten vil romme et av få nye boligutviklingsprosjekter på Frogner. På nabotomten ligger kulturminnet Schafteløkken, med Oslos største eksisterende tømmerbygning som ble oppført tidlig på 1800-tallet.

– Vi har lyst til å rydde opp i bysituasjonen for å gi Schafteløkken et mer verdig nabolag, og dermed en mer fremtredende plass i bybildet. Sykehjemsbygget har tjent sin misjon, og står igjen som en tom festning i utakt med gata og strøket. Vi ønsker at boligprosjektet skal få en inviterende fasade som passer inn i kvartalsstrukturen på Frogner, sier Bjørnar Johnsen, prosjektdirektør i Oslo House, i meldingen.

Prosjektet er hovedsakelig planlagt som et boligprosjekt.

– Nå gleder vi oss til å sette i gang. Dette er et av få nye boligprosjekter i området, og vi er begeistret for å kunne utvikle boliger som passer inn på Frogner, og som vil gi langt bedre tilgjengelighet med heis og universell utforming, sier Hagness i Backe Prosjekt.

Oslo House og Backe Prosjekt ønsker nå medvirkning fra Schafteløkken, byantikvar, planleggere, lokalpolitikere og alle med et hjerte for nabolaget og Frogner.

­– For oss er dette en helt unik utfordring innen Oslos byutvikling, som vi møter med en stor porsjon ydmykhet. Hvis alle gode krefter respekterer hverandre og spiller på lag, kan vi få til den ultimate «byreparasjonen» der strøkets historiske egenart og moderne byggkvalitet kommer sammen i skjønn forening, sier Johnsen.