Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

BackeGruppen blir majoritetseier i Lønnheim Entreprenør

Lønnheim AS og Backe Entreprenør Holding har inngått intensjonsavtale om overtagelse av deler av aksjene i Lønnheim Entreprenør AS.

Partene har som intensjon at Backe Entreprenør Holding går inn i Lønnheim Entreprenør og overtar en majoritetsandel av aksjene i selskapet, herunder også Lønnheim Stål som datterbedrift. Overtagelsen vil for alle praktiske formål skje fra 30. juni 2015.

Lønnheim Entreprenør har spesialisert seg på bygging av idrettsbygg og næringsbygg, og har hatt hele Norge som sitt markedsområde.

- Med vår inntreden i Lønnheim ser vi store muligheter for å ta idrettshallkonseptet videre, og utvikle et godt samspill med våre dyktige lokale datterselskaper. Vi kan utnytte vår lokale kompetanse og kapasitet, samtidig som vi trekker på kunnskapen som Lønnheims ansatte tar med seg. I tillegg gir dette oss en mulighet for å gå inn i Lønnheims lokalmarked på Nord-Vestlandet, hvor vi tidligere ikke har hatt noen etablering, sier Sven Chr Ulvatne som er adm. dir. for BackeGruppens entreprenørvirksomhet.

- Lønnheim vil på sin side dra nytte av våre stordriftsfordeler og våre gjennomarbeidede systemer og struktur, fortsetter Ulvatne

- Vi har lang erfaring i å kjøpe opp lokale selskaper i BackeGruppen og Lønnheim vil tradisjonen tro fortsette som selvstendig selskap som en del av gruppen, avslutter Ulvatne, som også vil bli styreleder i Lønnheim Entreprenør.

- Lønnheim Entreprenør har vært et familieeid selskap gjennom 60 år, så dette salget kommer nok overaskende på både ansatte og samarbeidspartnere sier Even Lønnheim.

- Entreprenørbransjen har forandret seg mye det siste ti-året, og vi har merket at det har blitt tyngre å stå som et selvstendig selskap i en tid hvor bransjen preges av konsolidering og stadig større selskaper som gir bedre konkurransekraft og økonomisk spillerom, sier han.

- BackeGruppen var et naturlig valg for oss, da de er en tradisjonsrik familiebedrift som har mye av de samme verdiene og kulturen man har i Lønnheim. Det blir i slike prosesser alltid noen forandringer når en blir en del av en større familie med nye rutiner og systemer. Vi vil fortsatt være en lokal entreprenør og nasjonal nisjeentreprenør med det samme navnet og som vil bli ledet fra vårt hovedkontor i Kristiansund, fortsetter Lønnheim.

Lønnheim Eiendoms virksomhet vil fortsette som selvstendig enhet, og de skal fortsatt samarbeide med Lønnheim Entreprenør om utvikling av prosjekter.

- Jeg har vært aktiv eier i familiebedriften i godt over 35 år, og det har vært en spennende og begivenhetsrik reise sammen med mange gode og dyktige kolleger og samarbeidspartnere. Med BackeGruppen som ny hovedeier og partner, markerer dette starten på en ny og spennende epoke som jeg ser fram til å være en aktiv del av, avslutter Lønnheim.

- Vi ser frem til å bli inkludert i et av landets ledende og mest fremgangsrike entreprenørkonsern, sier Nils Petter Vegsund som er adm. dir. i Lønnheim Entreprenør og styreleder i Lønnheim Stål.

- BackeGruppen har en driftsmodell som vil passe godt sammen med vår, og vi er trygg på at de vil bidra til en positiv utvikling av Lønnheim i fremtiden, sier han.