Fra ekstremprosjekteringen tidligere i år. Foto: Vianova Systems

BA2015 med nytt anleggsrettet BIM-løft

BA2015-prosjektet Byggenæringens Prosjektskole holder denne vinteren et nytt seminar for å øke BIM-kompetansen i den norske anleggsnæringen.

Det skriver BA2015-partner Vianova Systems i en pressemelding.

4. november kommer et nytt seminar om BIM-bruk i den norske infrastrukturbyggingen gjort over stort sett samme lest som tidligere, men med enda større fokus på Concurrent Engineering etter Vianovas ekstremprosjektering av en E39 delstrekning tidligere i år.

I ekstremprosjekteringen modellerte og samhandlet 14 prosjekterende samlet i samme rom en 20 kilometer lang strekning av E39 ved hjelp av BIM-løsningen NovapointDCM og QuadriDCM nettskyen på kun 7 timer, skriver Vianova i pressemeldingen.

– Hvis vi hadde hatt en dag til, kunne vi hatt reguleringsplanen nesten ferdig prosjektert, uttaler Vianova Systems primus motor for prosjekteringsstuntet, Jan Erik Hoel i meldingen.

Hoel er også en av foredragsholderne i BIM-seminaret 4. november.

– Vi vil blant annet også gjennomgå metodikk og arbeidsprosesser som ble benyttet under vårt spesielle ekstremprosjekt, fortsetter han.

Knut Øxnevad regnes, ifølge pressemeldingen, som den som fant opp begrepet Concurrent Engineering, og skal være en av foredragsholderne i kurset. Han vil dele sin erfaring fra mer enn 10 år som tilrettelegger av dette, blant annet i Statoil og NASA.