Arne Nordbotn daglig leder Børset og Bjerkset Entreprenør AS (t.v.) og Yngve Bakken, daglig leder Vibo Entreprenør AS. Foto: Børset og Bjerkset Entreprenør

B&B Entreprenør og VIBO slås sammen

VIBO Entreprenør fra Rindal og Børset & Bjerkset Entreprenør fra Støren fusjonerer.

VIBO Entreprenør og B&B Entreprenør har frem til nå vært søsterselskaper i samme konsern, med Salvesen & Thams fra Orkanger som største eier. Nå går de sammen og blir et selskap med 130 ansatte og en omsetning på cirka 400 millioner kroner i året.

 Børset & Bjerkset Entreprenør AS er overtagende selskap i fusjonen, og dette blir også navnet på det nye selskapet. Fusjonen vil formelt tre i kraft 1. januar 2021.

- Lokal forankring vil fortsatt være svært viktig for det sammenslåtte selskapet. Produksjonen vil som tidligere bli ledet fra Støren og Rindal, med lokal leder i Rindal, og de lokale markedsområdene vil som tidligere være Sør i Trøndelag og på Nordmøre, heter det i en pressemelding.

- Selskapene har samarbeidet over lengre tid og har delt felles funksjoner. Vi slår sammen selskapene da vi mener at det vil gi oss større konkurransekraft i form av at vi kan utnytte kompetansen som kommer kundene til gode på en langt mer effektiv måte. Videre kan vi bygge en sterkere felles kultur, sier Arne Nordbotn, daglig leder i B&B siden 2014, og styreleder i Vibo det siste året. Arne Nordbotn fortsetter som daglig leder for det sammenslåtte selskapet.

- Selskapet ønsker å være en solid og attraktiv arbeidsgiver, og vil fortsatt satse på å ansette lokale fagarbeidere og ingeniører. Vi er opptatt av en stabil arbeidsstokk som bidrar til kvalitet og solid bedriftskultur, sier Nordbotn i meldingen.

- Fusjonen gir oss bedre muligheter til å ta markedsandeler i vårt geografiske nedslagsfelt, i tillegg vil vi kunne levere prosjekter med enda bedre kvalitet ved at fusjonen muliggjør egne dedikerte ressurser på økonomi, marked, HMS/KS og HR, sier Yngve Bakken, daglig leder Vibo Entreprenør.