Avviser kutt i arbeidsgiveravgiften

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) avviser Høyres forslag om å kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosent i ett år framover.

I en interpellasjonsdebatt i Stortinget sa hun at et slikt tiltak ikke treffer særlig godt de bransjene som sliter mest. Debatten ble holdt like etter at Høyre framsatte sitt krav om avgiftskutt, så partiet fikk raskt svar på sitt utspill.

- Betydelige deler av norsk næringsliv er ikke hardt berørt av den økonomiske krisen. Men eksportbedriftene og konkurranseutsatte næringer merker svikt i etterspørselen, og det er her vi setter inn tiltakene, sa Halvorsen.

Debatten ble reist av Høyres nestleder Jan Tore Sanner som ville vite hva regjeringen gjør for å sikre at bedriftene er sterkere og arbeidsplassene tryggere når krisen en gang er over.

Finansministeren avviste Sanners påstand om at regjeringen er ideologisk trangsynt når det gjelder virkemidler.

- Vi har vært svært pragmatiske i bruken av tiltak, og blant annet foreslått skatteutsettelse på 11 milliarder kroner for bedrifter som har betalingsproblemer. Men vi avviser et kutt i arbeidsgiveravgiften for alle. Rentekutt virker mye bedre, sa finansministeren.