Avslår statsstøtte til Norsk Bane

Samferdselsdepartementet avslår en søknad fra Norsk Bane AS om statstilskudd på 4,5 millioner kroner til å fullføre en utredning om høyhastighetsbaner i Norge.

Avslaget kan føre til at det blir vanskelig for Norsk Bane å komme videre med planlagte utredninger, blant annet for strekningene Oslo-Østfold, Oslo-Sørlandet, Oslo-Trondheim over Gjøvik, og Dombås-Møre, sier kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo i Norsk Bane til NTB.

Han opplyser at selskapet i neste uke skal legge fram utredninger utført av det tyske selskapet Deutsche Bahn om høyhastighetsbaner på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen-Stavanger.

Uviss avgjørelse
I avslaget på søknaden om statstilskudd peker Samferdselsdepartementet på at det hittil ikke er tatt noen avgjørelse i spørsmålet om det skal bygges høyhastighetsbaner i Norge, og hvilke strekninger som i så fall er aktuelle.

Departementet mener at mye av det utredningsarbeidet Norsk Bane ønsker å gjennomføre, vil være mer relevant i en senere fase, der konkrete løsninger eventuelt skal analyseres mer inngående.

Anbudsregler
En annen grunn for avslaget er at Samferdselsdepartementet som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 har gjennomført en utredning som grunnlag for regjeringens vurderinger, og at statstilskudd til Norsk Bane etter departementets mening ville bli rammet av anbudsreglene.

«Samferdselsdepartementet må på linje med andre offentlige organer følge statens anskaffelsesregelverk dersom eksterne konsulenter skal utarbeide analyser på vegne av staten», skriver departementet - og peker på at etter dette regelverket er det normalt ikke anledning til å kjøpe tjenester som overstiger 500.000 kroner uten forutgående konkurranse.

Kommunal støtte
Selskapet Norsk Bane AS har kontor i Ålesund. Rogaland fylkeskommune og flere kommuner har skutt inn aksjekapital.

Til utredningene som allerede er foretatt, har selskapet fått prosjektstøtte fra blant andre Nord-Trøndelag fylkeskommune og flere kommuner i Nord-Trøndelag, Rogaland og Telemark.

Finansieringsbehovet for de utredninger som er planlagt - men som nå kanskje ikke kan gjennomføres - er på 11,3 millioner kroner, opplyser Thor W. Bjørlo.