Avlyser prissjokk på strøm i vinter

Strømprisene vil etter alt å dømme holde seg stabile i vinter. Tidligere i år varslet enkelte analytikere en dobling av prisen, men spådommen om priser på godt over 50 øre kilowattimen ser ikke ut til å bli en realitet.

Seniorrådgiver Tor Arnt Johnsen i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) tror forbrukerne bare vil oppleve marginale prissvingninger, melder P4. Ingen kan vite hva vi kan få av endringer av prisene som følge av værforhold, men slik som aktørene handler nå blir det kun snakk om en beskjeden prisøkning framover, sier Johnsen. Mye nedbør i høst med påfølgende stor fyllingsgrad i magasinene har presset prisene. I dag handler leverandørene vinterkraft til under 30 øre kilowattimen på den nordiske kraftbørsen noen få øre over dagens utsalgspris.