Illustrasjon: Link Arkitektur

Avlyser konkurranse om nybygg på Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF har avlyst konkurransen om bygging av nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet i Oslo.

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) besluttet fredag forrige uke å avlyse konkurransen om en totalentreprise på Radiumhospitalet i Oslo.

Bakgrunnen for utbyggingen er at Radiumhospitalet, ifølge en Doffin-invitasjon, nå skal videreutvikles som et regionalt og nasjonalt kreftsenter sammen med et nytt akuttsykehus på Aker og et komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. I tillegg er det vedtatt å etablere første senter for protonterapi i Norge på Radiumhospitalet.

Prosjektdirektør Dag Bøhler i prosjektorganisasjonen til HSØ sier til Byggeindustrien at de i forkant av utlysningen hadde mottatt tydelige signaler fra byggenæringen om at en totalentreprise på denne utbyggingen var noe bransjeaktørene var interesserte i.

– Vi mente prosjektet var egnet for en totalentreprise med tanke på byggeplassens beskaffenhet med behov for å begrense antall akører og størrelsen på prosjektet. Vi har inntrykk av at det har vært en endring i markedet siden konkurransen ble satt i gang, og det virker som om kapasiteten er mer begrenset, sier han.

– Ikke dramatisk

Da prosjektet fredag bestemte seg for å avlyse konkurransen, hadde man kommet til det punktet hvor tilbyderne skulle søke om prekvalifisering, men siden det kun var én tilbyder på blokka, valgte de å ikke gå videre i prosessen.

– Vi er helt avhengige av konkurranse på prosjektene våre, og vi må legge opp til et løp hvor vi får konkurranse. Vi snur oss nå rundt, og gjør en endring i strategien for å trygge gjennomføringen. Jeg ser ikke så dramatisk på dette, sier Bøhler.

Prosjektdirektøren sier til Byggeindustrien at han tror prosjektorganisasjonen skal klare å holde planlagt fremdrift til tross for den dårlige responsen i konkurransen.

– En sentral milepel er at forprosjektet skal behandles høsten 2019. I utgangspunktet skulle dette utarbeides av totalentreprenør, men nå går vi videre med en byggherrestyrt modell, og kommer til å sette sammen en prosjekteringsgruppe som gjør dette, sier han.

Overrasket

Bøhler mener ikke prosjektet har bommet i konkurransen.

– Jeg er egentlig litt overrasket over markedets reaksjon her, siden responsen har vært så entydig positiv tidligere. Vi hadde her en konkurranse om pris som basis for forhandling og en etterfølgende samspillfase, og vi var veldig sikre på at vi ville få god konkurranse. Vi får komme tilbake til hvordan vi gjør det videre, sier han.

Fremdriftsplanen for prosjektet er, ifølge Bøhler, uendret, og planlagt igangsettelse er årsskiftet 2019/2020, med ferdigstillelse i løpet av 2023.