E134 Svandalsflonatunnelen på Haukelifjell er interessant også for elektro-entreprenørar. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

Aventi lavast på Haukeli

Statens vegvesen har fått inn seks tilbod på elektroarbeidet på E134 Svandalsflonatunnelen på Haukeli.

- Vi er positivt overraska over at det kom inn seks tilbod, særleg på bakgrunn av at ingen entreprenørar møtte på tilbodskonferansen for oppdraget, seier byggjeleiar Hans Myklatun i Statens vegvesen. Han er også nøgd med nivået på prisane.

Desse har kome med tilbod på elektrooppdraget:

* Aventi Technology AS 12,8 mill. kr.

* Mesta AS 15,9 mill. Kr.

* One Nordic Kraftmontasje 17,7 mill. kr.

* AST Entreprenør AS 18,4 mill. kr.

* Isachsen Elektro AS 18.,9 mill. kr.

* Scanmatic Elektro AS 20,4 mill. kr.

No skal det gjerast kontrollrekning på tilboda. Deretter kjem innstilling, med klagefrist – før det kan skrivast kontrakt.

Utbetringsarbeidet i Svandalsflonatunnelen har pågått i fleire månader og skal halda fram til november 2014. Deretter kjem elektroentreprenøren på plass, med frist for fullføring til 1. juli 2015. Det pågår for tida arbeid i fleire skift i tunnelen, med kolonnekøyring heile tida på gamlevegen forbi den kring 1.000 m lange tunnelen.