Aventa leverer solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole

På Bjørkelangen bygger Aurskog-Høland kommune en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall. Aventa har fått kontrakt på leveranse av solvarmeanlegg til prosjektet.

Aventa har nylig inngått avtale om leveranse av solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole og flerbrukshall. Hent er totalentreprenør for prosjektet, og sammen med Aventa har de designet et effektivt, energiøkonomisk og miljøriktig varmeanlegg – et konsept som også vil kunne brukes i framtidige prosjekter/leveranser. Skolen skal være en 1-10 trinns skole med plass til 660 elever, og skal etter planen stå ferdig innen april 2018. Den bygges med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Aurskog-Høland har høye miljøambisjoner og en uttalt visjon om å bruke fornybar energi. 100 kvadratmeter solfangere integrert i skolens sørfasade skal sammen med et flisfyrt fjernvarmeanlegg sørge for oppvarming av både rom og tappevann. Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende. Det betyr at man bruker rent vann som energibærer, noe som gir ekstra miljøfordeler.

Det er en økende trend at stat og kommune ønsker solvarmeanlegg på egne bygg.

- Aventa er inne i flere statlige og kommunale prosjekter der solvarme er etterspurt. Vi ser en positiv utvikling for denne teknologien i Norge og synes det er svært spennende at også større prosjekter med profesjonelle byggherrer går for solfangere, sier daglig leder i Aventa Knut Styrvold i en pressemelding.

I tillegg til solfangere skal Aventa levere en varmesentral og et komplett styrings-system som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.