Avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

FirmaMulticonsult
FylkeBuskerud, Telemark, Vestfold
StedSkien, evt Drammen eller Tønsberg
Søknadsfrist11.01.2019

Forretningsenhet BVT (Buskerud, Vestfold, Telemark) teller i dag ca. 100 medarbeidere og er en del av Region Østlandet. Enheten består av 4 avdelinger; Geo og Miljø, Bygg og Eiendom, Samferdsel og infrastruktur, samt Industri. BVT har kontorer i Drammen, Tønsberg og Skien.

Avdeling Samferdsel og Infrastruktur består av rundt 30 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner; Areal og vei, VA og Konstruksjoner. Avdelingen er i god utvikling og er involvert i en lang rekke større og mindre nasjonale, regionale og lokale prosjekter. Vi ønsker ytterligere vekst og søker nå en som kan lede avdelingen videre mot nye mål.

Stillingsbeskrivelse:

Som avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur vil du ha spennende og utfordrende oppgaver med å videreutvikle en tverrfaglig avdeling i et ekspansivt selskap med ambisiøse mål og gjennomføringskraft. Vi søker etter en person med et sterkt kommersielt og faglig engasjement, kjennskap til bransjen og med fokus på kvalitet. Du må ha både interesse og evner for å lede andre ledere og medarbeidere. Stillingen innebærer ansvaret for avdelingens operative virksomhet, og for å lede og styre avdelingen slik at den når de forretningsmessige og utviklingsmessige målene som er satt. Avdelingsleder rapporterer til Direktør for Forretningsenhet BVT, og er en del av ledergruppa i BVT.

Kontorsted: Skien, men kontorsted Tønsberg eller Drammen kan også bli vurdert

Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt bidra i salgs- og markedsarbeid og sikre måloppnåelse
 • Bidra i samarbeid med egen ledergruppe og med andre enheter i bærekraftig utvikling av seksjonene innen fag, teknologi, bærekraft og kommersiell forståelse
 • Aktivt bidra i arbeidet med å utvikle og operasjonalisere strategier og handlingsplaner for konsern, forretningsenheten og avdelingen
 • Organisere, bemanne og videreutvikle avdelingens virksomhet
 • Sikre og rapportere avdelingens økonomiske resultater og annen måloppnåelse
 • Utøve personalansvar og behandle personalsaker  

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet, høyskole eller tilsvarende innenfor relevante fag
 • Bransjeerfaring og faglig styrke innen samferdsel og infrastruktur
 • Relevant ledererfaring. Erfaring med å lede ledere er en fordel
 • Erfaring fra lederstilling med salgs- og resultatansvar
 • Kan vise til dokumenterbare gode resultater på salg og bunnlinje
 • Erfaring med å jobbe i matriseorganisasjon
 • God tverrfaglig forståelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge egen ledergruppe og utvikle egne ledere
 • Har et velutviklet strategisk blikk (faglig – kommersielt - organisatorisk)
 • Selvstendig og tar initiativ til utvikling
 • Gir retning, motiverer og inspirerer medarbeidere. Skaper engasjement og bygger lag
 • Nettverksbygger eksternt og internt, og bruker nettverket konstruktivt for å nå mål og realisere strategi
 • Gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Et stabilt og godt etablert arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere med faget i fokus
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø på tvers av seksjoner/ regioner
 • Konkurransedyktige betingelser, og utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fri i romjul og påskeuke, i tillegg til de ordinære fem ukers ferie
 • Firmahytter, sosiale aktiviteter og et aktivt bedriftsidrettslag med et bredt spekter av tilbud og muligheter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Søknadsfrist: 11. januar 2019

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Direktør Heine Lund-Olsen, heine.lund.olsen@multiconsult.no | tlf.: 905 53 491 eller HR-rådgiver Kristin Lund, kristin.lund@multiconsult.no | tlf.: 408 56 356.

Søk stilling

Vis flere stillinger: